William Shakespeare - Page 5

Javni čas

U petak 9.5.2014. u Ekonomskoj školi u Kuli održan je javni čas posvećen 450 godina rođenja Vilijama Šekspira. Učenici naše škole su spremili tri dijaloga između Romea i Julije na različite načine. Romeo i Julija je jedno od najpoznatijih Šekspirovih dela. Takođe smo imali priliku da čujemo i nešto o Šekspirovom životu i lepe misli o ljubavi.

Jelena Novakov