Wilk Kulturalny 9 Listopad 2020

Numer 9 / Listopad 2020
KULTURALNY prawie na papierze

WILK

Numer 9 / Listopad 2020

KULTURALNY prawie na papierze

Masło na chlebie z niemieckim atestem jakości

Oglądamy filmy wyreżyerowane przez Rainera Wernera Fassbindera ( 1 )

John Myung : Małomówny Geniusz

B o n d e r : L i c e n c j a n a r o c z n i c ę ( 6 ) /

P o ż e g n a n i e S e a n a C o n n e r y ' e g o