VOLUME 14. MESIMUMMI SUMIN - Page 2

Tore oli alustada uut õppeaastat teadmisega, et kõik töötajad on olemas, enamus lapsi sai koha lasteaias ja need kes ilma jäid, said soovi korral koha lastehoius. Suur heameel on ka sellest, et suvel sai põhjalikult remonditud vanas osas Kellukese rühm ja vanas osas uuendatud kogu küttesüsteem. Nüüd saame rahuliku südamega talvele vastu minna. Tegemisi uude õppeaastasse jagub küllaga.

2014/2015 õppeaasta üldeesmärk Paikuse Lasteaias Mesimumm on:

Mängiv ja toimekas mesilaspere sumiseb suurel ja värvikal lilleaasal

Läbi pärimuskultuuri saame väärtustada eesti rahvuskultuuri ning teadvustada eesti omakultuuri

kujunemislugu. Teadmine, kes ma olen ning kust ma tulen, on oluline osa noore inimese minapildi kujunemisel.

Oluline on teada rahvakultuuritähtpäevade tavasid, väärtustada rahvalaulu- ja tantsu. Ja algust tuleb teha juba lasteaias, kaasates nii vanemaid kui vanavanemaid. Tore on seegi, et uue ringina on sellest õppeaastast lapsevanem Ülle Jantsoni juhendamisel tööd alustanud folklooriring, mis igati toetab meie eesmärki.

Terviseedendus on lapsi ümbritsevate täiskasvanute üheks suurimaks väljakutseks ja vastutuseks. Oluline iga täiskasvanu poolt on olla märkaja, hoolija ning vormija – julgustada loovat mõtlemist ja toetada lapse tervislikku arengut kogu selle paljutahulisuses. See nõuab pidevaid otsinguid, muutumist ja õppimist. Samuti on ülitähtis vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond, milles laps igapäevaselt kasvab ja areneb – kodu ja lasteaed. On ülimalt tähtis, et laps liiguks piisavalt palju, sööks võimalikult tervislikku toitu ja käiks õues iga ilmaga. Just siin mängib meie isiklik eeskuju väga suurt rolli.

LAPSE ARENGU MITMEKÜLGNE TOETAMINE LÄBI PÄRIMUSKULTUURI, TERVISEEDENDUSE, MEEDIAKASVATUSE JA ÕUESÕPPE.

PAIKUSE LASTEAIA DIREKTOR

ASTRA JAMNES

2