VOLUME 14. MESIMUMMI SUMIN | Page 10

Esimesel kevadisel

koosolekul saime

lähemalt tuttavaks

kõigi lastevanematega.

Tutvustasime laste-

aeda, rühmaruume ja

päeva korda. Soovi-

tasime vanematel juba

kodus lapsi lasteaia

päevakavaga harjutada ja lasteaia ümbruses jalutada. Kuulasime ära lastevanemate mured ja kartused ning andsime soovitusi edaspidiseks. Rõhutasime, et kõige tähtsam on vanemate endi positiivne suhtumine lasteaeda ja õpetajatesse. Lasteaiaga harjumiseks on vaja võtta aega, lapse päev peab algama rahulikult, rõõmsalt ja kiirustamata.

Sügisel alustasime täiesti uue meeskonnana rühmaruumides sisustuse paigutamisega. Püüdsime luua lastele võimalikult hubase ja koduse mängukeskkonna, et lapsed tunneksid end lasteaias koduselt ja turvaliselt. Saabus päev kui lasteaeda tulid harjutama esimesed väikesed särasilmsed lapsed. Esimestel päevadel tulid lapsed harjutama hommikupoolikul mõneks tunniks koos ema või isaga. Vanematele ja lastele sai tutvustatud rühmaruume, lastele loodud mängukeskuseid ning nende vajalikkust. Lapsega koos rühmas olemine on hea võimalus ka lapsevanemale lasteaia eluoluga tutvumiseks, laste koosmängu vaatlemiseks ning usalduse ja kindlustunde saavutamiseks. Mitmed vanemad on tunnistanud, et kartsid – äkki nende laps ei ole valmis teiste lastega koos mängima ja lasteaiaga

harjuma. Esimesed harjutamise päevad on nii lapsevanemale, lapsele kui ka õpetajatele kõige sündmusterohkemad, täis erinevaid elamusi ja emotsioone.

Nii vanema kui lapse jaoks on see ju tähtis uus etapp nende elus ning suur elumuutus kogu perele.Osad lapsed jäid juba esimesel ja teisel päeval ilma vanemateta lasteaeda

mängima ning vanemad on tunnistanud, et laps tuleb siiani rõõmuga lasteaeda. Kõige olulisemaks oleme pidanud lapse individuaalsusega arvestamist ning rahuliku õhkkonna loomist, et lapsed ja lapsevanemad tunneksid end turvaliselt, koduselt ja rõõmsalt. Esimesed päevad ilma vanemateta möödusid kindlat päevakava järgides täis tegutsemist, mängimist, uute asjade ja olukordade avastamist. Mõnel meie väikesel kullerkupu lapsel võttis harjumine pikemalt aega. Meeleolu parandamiseks said lapsed õpetajate süles kallistades sõita kiisudele külla ja mööda rühmaruume jalutades juttu ajada.

Rõõmsa õhkkonna loomiseks sai tehtud hommikuti ringmänge, tantsitud karumõmmide laulu järgi, voolitud plastiliinist autosid ja joonistatud rasvakriitidega. Eriti rõõmsa tuju lõi teletupsude sarja vaatamine ja karuaabitsa laulude kuulamine, mille saatel lõid nutused silmad särama ja rütmikas muusika ajas laua taga istuva lapse jalad valjult takti lööma. Seetõttu arenes sellest meie igahommikune traditsioon- hommikuvõimlemine muusika saatel „plaksuta-keeruta-hüppa“ , mida meie väikesed kullerkupud igal hommikul väga ootasid.

Esimene jalutuskäik rühma õuealalt suurele mänguväljakule toimus pika riidest ussi abil, mis võimaldas lastel ussist kinni hoides reas turvaliselt kõndida. Pisikesed põnevust täis silmad uudistasid

ussi ja kuulasid hoolega, mida õpetajad teha palusid. Jalutuskäik kulges rahulikult ja elamusterohkelt, mida näitasid laste põnevil ja rahulolevad silmad. Järgmised jalutuskäigud toimusid meil metsas ning olid juba pikemad, kus saime otsida seeni, käbisid, vaadelda puid, kuulata linnulaulu ja kännu otsa ronida.

Nüüdseks on meie lapsed harjunud ja tulevad hommikul hea tujuga lasteaeda. Nädalapäevad on täis mängulusti, laste vahvaid ütlemisi , uudistavaid rõõmsaid pilke igapäevastes tegemistes ja aktiivset osalemist üritustel ning õppetegevustes.

LASTEAIA REBASED EHK SÕIMERÜHM KULLERKUPUD

10

JANA RIGA