Vi Bygger Nytt September 2021

VBN | September 2021 | 18 . årgang

Ditt lokale boligmagasin

NY REPORTASJESERIE

Bevarer mest mulig

Samboerparet Cathrine og Casper fra Karmøy er godt i gang å restaurere et 286 år gammelt gårdstun på Bokn . Leserne av Vi Bygger Nytt får ta del i prosessen gjennom en reportasjeserie fremover . Les mer side 20-23 !
Vi Bygger Nytt | 1
LANDLIG LYKKE - HEIM SIGURD SVENDSEN - NEUMANN + ROTPUNKT - MED ÅRSTIDENE SOM UTSIKT - PÅ HØSTBORDET