Verita Insights Magazine VIS magazine final

V E R I INSIGHTS TA VERITA INTERNATIONAL SCHOOL MAGAZINE - FEBRUARY 2020 Celebrating our achievements