Verden og Vi - Norges sjømatråd Vår 2013

Norges sjømatråd | Verden og Vi - Vår 2013\r\n\r\nNORSK LAKS\r\nMED SUKSESS I SUSHI WORLD CUP\r\n\r\nNORGE BEFESTER POSISJONEN\r\nNORGE HAR STYRKET SEG SOM SJØMATNASJON\r\n\r\nKONGEKRABBE GA SEIEREN\r\nUKRAINA KAN VOKSE MER\r\nDET GJELDER Å SE POTENSIALET\r\n\r\n