VENT, RITME, ACCIÓ

Dossier pedagògic Vent, ritme, acció Autor del dossier: Josep Maria Almacellas i Díez Il·lustracions: Raimon Juventeny L’Auditori – carrer Lepant,150 —08013 Barcelona— Tel. 93 247 93 05/ Fax 247 93 01 —www.auditori.cat/AuditoriEduca