Vårmagasin_23_Texet_LR | Page 5

20 + 23

BORT FRÅN MÄNGDEN !

När du ser ut över din personal eller dina kollegor på arbetsplatsen , kan du då enkelt skilja mellan besökare och de som arbetar där ?
Att profilera sig tydligt på arbetsplatsen , vid kundebesöket , på mässor och övriga event , ger kunder såväl som andra en upplevelse av professionalism , kompetens och trygghet . Samtidigt stärker det ditt varumärke , och tillsammans med övrigt marknadmaterial ger det en tydlig bild av vad ditt företag står för .
Det blir allt viktigare att ha ett starkt varumärke , att bli igenkänd i en ständigt växande ström av företag som erbjuder liknande tjänster och produkter . Genom att klä personalen i kläder med en tydlig profil , som berättar mer om ditt företags proffessio nalism , skapar du fördelar jämfört med många av dina konkurrenter .
Profilkläder är dessutom ett enkelt och kostnads effektivt sätt att öka värdet på ditt företags erbjudanden ! Att alltid stolt visa upp vad företaget står för och vad företaget erbjuder borde vara en självklarhet .
Klart du alltid ska vara profilerad när du gör ditt jobb !
5