Valgekstra II - 2019

BRØDRE K MB 02 | 2019 ÅRGANG TRIVSELSUNDERSØKELSEN 2019: 9 AV 10 SØILENE-BRØDRE VIL ANBEFALE EN GOD VENN Å BLI MED. • Norvald Tillung: – Når jeg ser at brødre ikke kommer, er jeg fristet til å spørre, hvor er fadderne? • Les mer om undersøkelsen og se grafikk TEMA ALT OM VALGET AV NY ORDFØRENDE MESTER: • Møt kandidatene • Les deres OM-erklæringer • Se hva de sier om hverandre Valg av ny OM skjer onsdag 4. desember 2019. ORDFØRENDE MESTER KLAUS TOLLEFSENS TAR AVSKJED: – De beste årene i mitt liv • Se video-intervju • Les hans siste lederartikkel i MB