Valencia - Page 4

ncija vništva (2019.) u Valenciji o čini ovaj grad 3. najvećim anjolske. da bilo je Valentia, što znači bog rimske prakse priznavanja skih vojnika nakon rata.