Valencia - Page 25

Za vrijeme našeg boravka u doživjeti jedan dio Mascletà je pirotehničk postizanjem bučne i ritm održavao svaki dan u 14 sa Svakodnevno smo viđali i b našom ulicom sviraju