Valencia - Page 24

icija ncia) e koje se održava u spomen Valenciji u Španjolskoj. tradicionalnog slavlja je kulpture. Skulpture za ovaj jekom cijele godine.