Valencia - Page 14

tradicija

Falles ( Fallas de Valencia )

Falles je tradicionalno slavlje koje se održava u spomen na svetog Josipa u gradu Valenciji u Španjolskoj .

Glavno događanje ovog tradicionalnog slavlja je spaljivanje najveće drvene skulpture . Skulpture za ovaj događaj se izrađuju tijekom cijele godine .

tradicija Falles (Fallas de Valencia) Falles je tradicionalno slavlje koje se održava u spomen na svetog Josipa u gradu Valenciji u Španjolskoj. Glavno događanje ovog tradicionalnog slavlja je spaljivanje najveće drvene skulpture. Skulpture za ovaj događaj se izrađuju tijekom cijele godine.