UN Sport 2020 Trangia Katalog 2020 - Page 30

KETTLES & FRYPANS Trangiasortimentet erbjuder Z[LRVJORHăLWHUUVYPTrUNH TVKLSSLY/pYÄUUZ]HYPHU[LYM€YVSPRH behov, i en variation av material och storle- kar med ett antal praktiska lösningar. Till exempel har kärlen tätt nitade handtag för att de ska vara lätta att göra rena. Lufthå- SLUWrRHăLWHUUHUZSVJR[PSSR€RPVJO 27-serien, underlättar kokningen och ger L[[QpTU[ŀKL\YWPWLU/pYÄUUZ[PSSILO€- ren för både stora och små sällskap. ;OL;YHUNPHYHUNLVăLYZTHU` KPăLYLU[TVKLSZVMMY`WHUZHUK RL[[SLZ;OLYLHYL]LYZPVUZMVYKPăLYLU[ requirements, in a variety of materials and sizes, incorporating a number of practical solutions. For example, the pans have tightly riveted handles so they are easy to clean. The ventilation hole in the kettle lid, for series 25 and 27 stoves, makes boiling and pouring easier. There are accessories for both large and small groups. 30 +HZ;YHUNPH:VY[PTLU[\TMH[ Bratpfannen und Wasserkessel PUaHOSYLPJOLU4VKLSSLU/PLYÄUKLU:PL Varianten für die verschiedensten Bedürf- UPZZLPU\U[LYZJOPLKSPJOLU>LYRZ[VăLU\UK .Y€LUTP[LPULY9LPOL]VUWYHR[PZJOLU 3€Z\UNLU+PL.LMpLOHILUILPZWPLSZ^LP- ZLKPJO[NLUPL[L[L.YPăL\TKPL9LPUP- gung zu erleichtern. Die Luftlöcher im De- ckel des Wasserkessels der Serie 25 und 27 erleichtern das Kochen und gewährleisten LPULUNSLPJOTpPNLU-S…ZZPNRLP[ZZ[YVTH\Z dem Schnabel. Hier gibt es das Zubehör M…YRSLPUL\UKNY€LYL.Y\WWLU La gamme Trangia propose divers modèles de poêles et de bouilloires. Des modèles susceptibles de répondre à tous les besoins, dans divers matériaux et dans des dimensions adaptées à toutes les situations pratiques. Les récipients ont notamment des poignées rivées pour faciliter le nettoyage. Les trous d’aération dans le couvercle de la bouilloire (réchauds des séries 25 et 27) facilitent la cuisson et un débit plus régulier du bec verseur. Accessoires disponibles pour les groupes plus ou moins nombreux. La gama de productos Trangia ofrece varios modelos diferentes de sartenes y teteras. Hay versiones para distintos usos con variedad de materiales y tamaños que comprenden un gran número de soluciones prácticas. Por ejemplo, las cacerolas tienen asas desmontables que facilitan su limpieza. El agujero de ventilación en la tapa de la tetera, series de cocina 25 y 27, hace más fácil la ebullición y el servido. Hay accesorios papa grupos grandes y pequeños. 200244 195 g, Ø137x102 mm 2HăLWHUUH]HUSPN modell, 1 liter. Kettle, standard model, 1.0 litre. Wasserkessel, Standardmodell 1 Liter. Bouilloire, modèle standard, 1 litre. Tetera 1 litro, modelo estándar. 200245 215 g, Ø150x105 mm 2HăLWHUUH]HUSPN modell, 1,4 liter. Kettle, standard model, 1.4 litre. Wasserkessel, Standardmodell 1,4 Liter. Bouilloire, modèle standard, 1,4 litre. Tetera 1,4 litros, modelo estándar. 200324 190 g, Ø151x84 mm 2HăLWHUUHM€Y kök serie 25. Låg modell, 0,9 liter. Kettle for stove series 25. Low model, 0.9 litre. Wasserkessel für Kocher Nr. 25. Niedrige Ausfüh- rung 0,9 Liter. Bouilloire pour réchauds série 25. Modèle bas, 0,9 litre. Tetera para coci- na n° 25. Modelo bajo, 0,9 litros. 200325 140 g, Ø134x67 mm 2HăLWHUUHM€Y kök serie 27. Låg modell, 0,6 liter. Kettle for stove se- ries 27. Low model, 0.6 litre. Wasserkessel für Kocher Nr. 27. Niedrige Ausfüh- rung 0,6 Liter. Bouilloire pour réchauds série 27. Modèle bas, 0,6 litre. Tetera para coci- na n° 27. Modelo bajo, 0,6 litros. 200824 200 g, Ø137x92 mm 2HăLWHUUHTLK löst handtag, 0,9 liter. Kettle with detachable handle, 0.9 litre. Wasserkessel mit abnehmbarem .YPă 3P[LY Bouilloire avec poignée amovible, 0,9 litre. Tetera con man- go desmontable, 0,9 litros. 200825 210 g, Ø137x92 mm 2HăLWHUUHTLK fast handtag, 0,9 liter. Kettle with attached handle, 0.9 litre. Wasserkessel mit MLZ[LT.YPă  Liter. Bouilloire avec WVPNUtLÄ_L  litre. Tetera con man- NVÄQV SP[YVZ