UN Sport 2020 Trangia Katalog 2020 - Page 11

TRANGIA TRIANGLE En lättviktslösning för mat- lagning som tar upp minimalt utrymme. Trangia Triangeln består av en ställning i tre delar i rostfritt stål och en ring som utgör en hållare för brännaren. Denna produkt inkluderar inte en brännare, vilket ger användaren flexibilitet att använda den med antingen vår sprit-, gasol- eller gelébrännare. Vikt 115 g. TRANGIA TRIANGLE A lightweight cooking solution that takes up minimum space. The Tran- gia Triangle comprises of a stand made from 3 pieces of stainless steel that lock together and a ring that locates in the stand and acts as a holder for the burner. This product does not include a burner, PAN STAND Ett stöd i rostfritt stål som möj- liggör användning av mindre kärl som inte kan placeras på vindskyddets hållare. Vikt 65 g. PAN STAND A support in stainless steel that enables the use of smaller vessels in the Trangia stove. Weight 65 g. giving the user the flexibility to use it with either our spirit, gas or gel burner. Weight 115 g. TRANGIA TRIANGLE Eine Leichtgewichtslösung zur Essenzubereitung mit minima- SLT7HJRTH+LY;YHUNPH;YPHUNLS besteht aus einem dreiteiligen Gestell, gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, und einer ringförmigen Brennerhalterung. Der Brenner ist nicht im Lieferumfang enthalten, dadurch kann er flexibel mit unserem Spiritus-, Gas- oder Gelbrenner verwendet werden. Gewicht 115 g. TRANGIA TRIANGLE Une alternative légère et com- pacte pour la cuisine en extérieur. Le PAN STAND Der Trangia-Kochereinsatz aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht die Ver- ^LUK\UNRSLPULYLY;€WMLVKLY.LMpL aber auch Esspressomaker, die sonst nicht auf die Halter des Trangia-System passen. Gewicht 65 g. PAN STAND Un support en acier inoxydable triangle Trangia est composé d’une base de 3 pièces en acier inoxydable qui s’em- boîtent. Un support circulaire permet de déposer le brûleur au centre du triangle. Le brûleur n’est pas inclus. Libre à l’uti- lisateur d’opter pour un brûleur à alcool liquide, à gaz ou à gel. Poids 115 g. TRANGIA TRIANGLE Una solución de cocción ligera que ocupa un espácio mínimo. Se compone de un soporte de 3 piezas de acero inoxidable que se cierran juntas y un anillo que se localiza en el soporte y que actúa como soporte para el quema- dor. Este producto no incluye quemador, dando al usario la flexibilidad para usarlo con nuestro quemador espíritu, de gas o gel. Peso 115 g. permettant l’utilisation de plus petits récipients pour cuisiner avec le réchaud Trangia. Poids 65 g. PAN STAND Un soporte de acero inoxidable que permite al usario utilizar vajilla más pequeña en la cocina Trangia. Peso 65 g. 11