Umělecké terapie

Umělecké terapie Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie Číslo 01 Květen 2016 V tomto čísle najdete mimojiné: TANEČNÍ KONSTELACE (3) DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ V DRAMATERAPII (5) PSYCHOMOTORIKA (7,27) EURYTMIA – CESTA K SEBE (19) Arteterapie: Arteterapeutický přístup u klienta se spastickou diparézou s podporou hipoterapického programu Ars Terapeutica VI. Olomouc, říjen 2016 Program a pozvánka Rozhovor: Marie Blahutková Psychomotorika – přítomnost, hra, život… Muzikoterapie: Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení •Terapie •Psychologie •Vzdělávání •Osobnosti •Rozhovory •Praxe