Umělecké terapie - Page 9

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 systém, svalový systém apod. V oblasti psychické složky působí zejména na naše duševní zdraví – raduji se z nabízených aktivit, přitom poznávám sám sebe, svoje okolí, mohu pochopit svoje reakce a také vyjádřit sebe sama. V oblasti sociální psychomotorika pomáhá zejména v kontaktu ve skupině, v komunikaci se skupinou a pomáhá jednotlivce do skupin začleňovat, každý z nás je v každém okamžiku součástí několika skupin a někdy bývá to postavení ve skupině dost komplikované, to právě může pomoci psychomotorika vyřešit. Z hlediska spirituální rovnováhy pomáhá psychomotorika v oblasti duchovní, kde může evokovat u účastníků víru ve vlastní sílu, kterou potřebujeme k překonávání životních překážek, kterým sami nevěříme. S touto oblastí pracuji zejména u nemocných pacientů, kteří se bojí smrti nebo umírání. Psychomotorika navíc využívá pro své působení řadu masážních technik, psychostimulačních technik a pracuje s energií člověka, takže mu v tomto ohledu značně prospívá. Může nám pohyb pomoci této rovnováhy dosáhnout? Jednoznačně. Jsem o tom přesvědčena, vycházím z vlastních zkušeností a ze zkušeností při práci s klienty. Celý tento přístup vychází z pojmu kalokagathia – je to starověký ideál harmonie těla a ducha a to je i můj přístup. Moderněji ve zdravém těle zdravý duch a všechno spolu velmi úzce souvisí. Jsi psycholog, terapeut, pedagog. Neustále pracuješ s lidmi, což může být vyčerpávající. Jak sama sebe udržuješ v rovnováze? Pohybem a vynikajícím partnerským vztahem. Můj manžel je mi vždy oporou, stejně jako já jemu a to nám pomáhá překonávat i ty největší životní obtíže. Jsme jeden pro druhého. Jakým způsobem se profese terapeuta promítá do Tvého osobního života? Tato profese mě velmi naplňuje. Pokud vím, že jsem pomohla někomu najít smysl života, překonat velké životní nesnáze, posiluje mě to v další práci a přináší mi to pocit uspokojení. Čemu chceš v blízké době věnovat svojí energii a čas? Moje úsilí bych i nadále chtěla rozdělit dvěma směry, v prvé řadě rodině, protože mám od listopadu malou vnučku a té bych se ráda věnovala a dále pokračovat v práci, kterou jsem byla celý život obklopena. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho sil v pracovním i osobním životě! Rozhovor připravila: Bc. Martina Kulašová Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D Přednášky, semináře a cvičení na téma: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, duševní hygiena, psychologie koučování ve sportu aj. Spolupráce s mnoha školami a vedení studentských prací. Její praxe je založena a ověřena bohatou výzkumnou činností a prací s lidmi. Vzdělání a akademická kvalifikace: 2004: Doc.: Habilitační přednáška – Psychologie v kinantropologii 2003: Certifikát: Lektor