Umělecké terapie - Page 8

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 protože psychomotorika otevírá všechny brány lidských duší . V roce 1995 jsem se setkala opět v Praze na semináři Špičky evropské psychomotoriky s další nabídkou těchto aktivit a pochopila jsem , že tato má i veliké uplatnění u lidí handicapovaných a nemocných . Takže jsem svůj obzor opět rozšířila a začala jsem pracovat i v této oblasti .
Proč ses rozhodla psychomotorikou zabývat a šířit ji mezi veřejností ? Psychomotorika mě oslovila jako obor . Ve svém životě jsem spojila pohyb a psychologii a psychomotorika přímo s těmito obory souvisí . Tak vyplynulo , že musí být zařazená do kinantropologie stejně jako do psychologie a dalších vědních disciplín . Pro veřejnost je to cesta k hledání sebe sama a prostor pro objevení doposud neobjeveného skrze pohyb a radost z něj vycházející . Ukáže každému , že je krásný a že se může díky pohybu radovat z drobností , které dříve vůbec nevnímal – matka při hře s dítětem může více pochopit jeho potřeby , učitel může pochopit lépe dětskou duši , lékař může s pacientem lépe komunikovat , klient může projevit svoje prožívání skrze neverbální projev a manipulaci s netradičním náčiním , handicapovaný může vyjádřit radost z pohybu díky jednoduchým herním činnostem a dobrému osobnímu přístupu terapeuta , partner může pochopit přání a touhu druhého , senior může najít díky psychomotorice smysl života a tak bychom mohli pokračovat … Vždy je zapotřebí zvolit vhodný úhel pohledu na potřeby člověka a prostřednictvím
„… psychomotorika ukáže každému , že je krásný a že se může díky pohybu radovat z drobností , které dříve vůbec nevnímal …“
psychomotorických aktivit tyto potřeby naplňovat . V čem vidíš její hlavní přínosy ? Psychomotorika je pohyb a pohyb je zdraví . Díky psychomotorickým aktivitám pečujeme o rovnováhu osobnosti , odbouráváme stres , nacházíme smysl života a tím také pečujeme o kvalitu života , jak jsem zmínila na počátku . Pro mě osobně je psychomotorika hra , zábava , radost z pohybu . Jak reagují lidé na pohybové aktivity , které na svých kurzech nabízíš ? Umí se uvolnit a „ hrát si “? Psychomotorika může na první pohled budit dojem , že se o nic nejedná , prostě lidé „ blbnou “, má to však vždycky hluboký podtext , který je potřeba účastníkům vysvětlit a hlavně zprostředkovat , protože to co zažiji sám a pochopím , jsem potom schopen předávat i dál . První setkání se mnou se často jeví podivně , asi jako když bláznivá ženská chce zaujmout netradičně . Jakmile však zapojím jednotlivce , vše vysvětlím a ukážu na mnoha praktických příkladech , přístupy se mění . Ráda mám opakovaná setkání , protože tam již od mých posluchačů mohu slyšet , jaké mají sami s těmito přístupy zkušenosti . Při psychomotorických aktivitách často dochází k fyzickému kontaktu . To může být některým lidem nepříjemné . Jak postupuješ v takovýchto případech ? Vždy není důležité se dotýkat , to bych mohla okamžitě někoho odradit od další spolupráce . Dotyk je možné zprostředkovat předmětem , kterým se druhého mohu dotknout nebo mu jej podám do ruky . Mnohdy stačí komunikace nebo využívání netradičních nářadí nebo náčiní . Ve svých publikacích a přednáškách často hovoříš o pojmu bio-psycho-socio-spirituální rovnováha člověka . Můžeš ho blíže vysvětlit ?
Psychomotorika přispívá k rozvoji těchto složek ve smyslu působení na harmonickou rovnováhu osobnosti v oblasti biologické , tedy pohybovými aktivitami pomáhá ke zdraví – působí na srdečně cévní systém , na dýchací
Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 8
Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 protože psychomotorika otevírá všechny brány lidských duší. V roce 1995 jsem se setkala opět v Praze na semináři Špičky evropské psychomotoriky s další nabídkou těchto aktivit a pochopila jsem, že tato má i veliké uplatnění u lidí handicapovaných a nemocných. Takže jsem svůj obzor opět rozšířila a začala jsem pracovat i v této oblasti. psychomotorických aktivit tyto potřeby naplňovat. V čem vidíš její hlavní přínosy? Psychomotorika je pohyb a pohyb je zdraví. Díky psychomotorickým aktivitám pečujeme o rovnováhu osobnosti, odbouráváme stres, nacházíme smysl života a tím také pečujeme o kvalitu života, jak jsem zmínila na počátku. Pro mě osobně je psychomotorika hra, zábava, radost z pohybu. Jak reagují lidé na pohybové aktivity, které na svých kurzech nabízíš? Umí se uvolnit a „hrát si“? Psychomotorika může na první pohled budit dojem, že se o n )ɽly׊p)Ѽ卭䁡Չѕа)ѕ􁩔e5ѻ)mѱЁٻlɽeمа)ɽѿѼ)͕ѽ͍eمЁ)Aٻ͕ѯ͔ԁ͔5Ѽ)Aɿ4͕́ɽ顽卡ѽɥԁ酋مЁ)ٻlͤ鹥ͯ+eЁ餁ٗe)թЁɅ5l))A卡ѽɥlͱ٥ȸY)ѱٍmѳկԁ)ٽl͕刁卡)Ʌѥgg͔mK)卡ѽɥǵmѼͽ٥)م͕ѯɽѿх)QձЁe镻)ͱՍ7ԁͱаͅ)ɽѕl)́mѼ)g)卡)Ѥ+{卡ѽɥկ԰))m)Ce卡ѽɥ+ͻ􁄃͔)͍Aɼٗe)ѥ٥5Ѽ)ԁɅمЁ聑ɽѕ)Ѽф)饍ԁхԸQ)͕ͅɽѽ)Ёmѕ)gٔٻp)ɼٕՐ)g))ٕͭ锁刁ɅЁ聻m)թ؁хѼg)卣镫U԰ͻ􁄃)[䁹͔аѼ占)͔ԁɅمЁ聑ɽ)lmɅЁ)ѕgٔٻLѭee)嬁ɽeمЁemѕ)́mѕЁe)ѕ͔գԁѭЁ)5ѕЁmͭԁd)խ丁5ч7չ)́ѕչمа)Ʌ5e)ɽ٥Ёٽɿͭ锁ٕɋ)5)ɽ؁ձ́Ʌ55)YՉe5Ѽ)مeЁɅЁ)ٿgԁ卡ͽɥ)䁩Սɻ5ѕ)ɽٹ5m7mѱ)ԁͽԁgԁѕɅф)ѹȁЁgѽաԁգ)A卡ѽɥeɽٽmѼ)͕ȁЁ卡ѽɥ͵Ͱ)ͱٔ͵ͱԁͽɵ+ٽфх卡ɇ5مӊ[)ɽٹԁͽѤ؁Ѥѕ)eٽЁ١顕ԁ)剽ѥ٥хɅL)e+5m))ɽe)ͽɑ5lٻ)5饭ѕɅѕѕɅɅѕɅQ5l剽ѕɅ((((0