Umělecké terapie - Page 7

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Rozhovor : Psychomotorika – přítomnost, hra, život... Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph. D. – tři tituly, to musí být odborník, asi vás napadne jako první. Přednáší, publikuje, učí… Odborník zajisté je. A to nejen po stránce teoretické, ale především praktické. Při výuce nesedí za stolem v elegantním kostýmku, ale společně s vámi pobíhá v teplácích po tělocvičně. Ta energie, která z ní sálá, je až „nakažlivá“. Dokáže vás nadchnout – hrajete si, tancujete, smějete se… a zároveň vnímáte, že je v tom něco hlubšího. Paní Marie Blahutková je žena s velkým odhodláním, vytrvalostí, houževnatostí a zapálením pro svoji práci. Profesionalita se u ní spojuje s lidskostí, laskavostí a především ochotou předávat svoje zkušenosti dál. Cením si jejího přístupu i toho, co jsem se od ní naučila. Věřím, že tento rozhovor pro Vás bude inspirativní čtení! Když jsem se s Tebou před čtyřmi lety setkala poprvé, měla jsi několik zaměstnání. Co je v současné době Tvojí pracovní náplní? V současné době pracuji na plný úvazek na Centru sportovních aktivit VUT v Brně, kde vyučuji předměty Relaxační cvičení, Psychomotoriku, Teambuilding a kondiční cvičení pro U3V. Podílím se na řešení výzkumných projektů souvisejících s pohybovou aktivitou a publikuji v těchto oblastech. Současně pracuji jako sportovní psycholog pod Centrem Ministerstva vnitra na brněnské střelnici. Pomáhám našim reprezentantům s psychologickou přípravou pro vrcholové sportovní výkony. Ve volném čase pracuji jako OSVČ opět jako sportovní psycholog. Mám velmi širokou klientelu sportovců, od vrcholových sportovců, reprezentantů a olympioniků, po malé začínající sportovce. A protože jsem workoholik a potřebuji být neustále v pohybu, tak jsem si založila vzdělávací agenturu Aaktivity.cz , ve které spolupracuji s manželem a ve volných chvílích učím všechny zájemce nejen psychomotoriku, ale i psychologii sportu, rytmiku, komunikační dovednosti, týmové dovednosti, vedu lekce duševního zdraví a psychomotorickou a taneční terapii. V mládí ses věnovala sportovní gymnastice. Jakou roli hraje sport a pohyb v Tvém životě? V životě jsem spojila základní atributy, které souvisejí s kvalitou života a zdravím, tedy pohyb a radost ze života. Díky gymnastice jsem velmi odolná a dokážu překonávat i poměrně velké nesnáze, každou pohybovou aktivitu vyzkouším a dá se říci, že právě to mě udržuje v dobré kondici. Vydržím v tělocvičně i 10 hodin a nejsem unavená. Navíc i v 57 letech udělám stoj na rukou, salto nebo přemet a to mě baví. …i v 57 letech udělám stoj na rukou, salto, nebo přemet a to mě baví.  Znám Tě především jako aktivní propagátorku psychomotoriky. Kde ses s tímto oborem setkala poprvé? S psychomotorikou jsem se setkala poprvé v roce 1990 na semináři ASPV, který se konal v Praze. Tam kolegyně z Lucemburska představila základní myšlenku psychomotoriky, tedy prožitek z pohybu formou jednoduchých her pro všechny. Zpočátku jsem tomuto systému nevěřila, ale čas ukázal, že jsem se vydala dobrou cestou, Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 7