Umělecké terapie - Page 6

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 množství variací stejně jak zrcadlení v kruhu , její proměny vážím v průběhu lekce . Stále pracuje skupina najednou , všichni jsou zároveň diváky a hráči . Postupně dvojice odvádím od zrcadlení stavu protějšku k jeho doplňování a reakci na partnera . Lekce se zvolna a nenásilně mění v improvizaci dvojic ve kterých pod zadáním akce-štronzo-reakce se rozvinou první příběhové situace rozvolňující tvůrčí energii i u těch nejuzavřenějších členů skupiny . Dvojice improvizuje v široké škále zadání vedoucího víc a víc se přibližujíc k řešení osobních problémů a stavů jednotlivých účastníků nenásilnou formou . Během improvizace dvojic sestavím v hlavě pořadí možných výstupů dvojic v první předváděcí sérii pro účastníky lekce . Usadím skupinu do " hlediště " a dvojice se učí pracovat s energií diváka a ověřují si své možnosti a schopnosti . Jednotlivé výstupy dvojic rozebíráme z pohledu napětí a uvolnění v postavách vznikajícího . Takto se dostáváme společně k hlavní části lekce a tou je dialogické jednání s vnitřním partnerem .
Hlavní částí lekce je dialogické jednání s vnitřním partnerem .
Všichni účastníci sedí v řadě a první dobrovolník zahajuje " veřejnou samotou ", pozoruje své vnitřní fyzické a duševní pohyby napětí a uvolnění ve stavu přítomné veřejnosti a nechává na sobě zda pozorování zveřejní či jen prožívá . Délku veřejné samoty opět neomezuji , čas je odvislý od množství proměny energie navozené účastníky . Každý výstup veřejné samoty rozebereme z úhlu diváka i účastníka . Po jednom kole veřejné samoty každého zájemce přecházím k " dialogickému jednání s vnitřním partnerem ", přiblížím probouzení a zveřejňování dialogu , jeho fyzické projevy , uzly , uvolňování a hlavně přibližuji jeho prohlubování až na rozborech jednotlivých výstupů kde si společně uvědomujeme možnosti osobní terapeutické proměny pomocí této techniky . Průběh lekce dialogického jednání je závislý na stavu skupiny a nikdy se neopakuje . Skupina sama svou energií určí jak rychle a jak dlouhou se bude pohybovat v dialogickém jednání a do jakých hloubek se její členové budou pouštět . Tady hraje rozhodující roli schopnost
vedoucího naladit skupinu tak , aby se v lekci podařilo uvolnit co nejvíce pozitivní energie otvírající a řešící maximálně únosné množství problémů každého účastníka dialogem se svým vnitřním partnerem . Vstup před diváky si rozhodne každý sám , pokyn k ukončení dávám jako vedoucí já a tím umožňuji účastníkům pozorovat na sobě napětí z neohraničenosti výstupu . Během celodenních lekcí střídám a promíchávám zrcadla - improvizace a dialogické jednání tak , že se k sobě přibližují stavem rozvolnění a přestávají působit hranice jež v sobě účastníci nosí a stav otevřenosti napomáhá přehráváním řešit vzniklé problémy jak samostatně každého ve svém dialogu , tak skupinově v dialogu společném . Během praxe jsem se naučil posouvat celodenní či několikadenní dílny dialogického jednání směrem k " divadlu terapie ", kde mohou zájemci zkoušet přechod od terapeutického působení k rize divadelnímu představení . Tím , že své lekce dialogického jednání neuzavírám před divadelním představením pro veřejnost , dávám možnost účastníkům dále rozvíjet objevenou tvořivou - výchovnou - terapeutickou energii a získávat nové aktivity radosti ze života . Poznáním sebe sama , řešením svých problémů dialogem s vnitřním partnerem , uvolňováním odvahy zveřejňovat vnitřní pochody a jejich očištění hrou ve které jsme chráněni před násilím a destrukcí se dostávám k šťastnějšímu pocitu prožívání svého života a rozdělení se o něj s lidmi kolem sebe . V převážné většině své lekce končím společným improvizovaným představením a živými obrazy na rozloučenou . Tento článek je pouze přiblížením mé lekce a otvírám jím prostor pro úvahy všemi směry na hranicích terapie a divadla . Sám nevím co jsem vlastně víc , zda herec , terapeut , či vychovatel , ale vůbec mi ta nejistota kdo jsem tabulkově nevadí . Podstatná je radost ze života a její sdílení . Zdar a sílu v Útulku sebe sama . Autork článku : Mgr . Josef Zajíček Dramaterapeut , dlouholetý vychovatel , předseda Dramaterapeutické asociace MAUT . Umělecký vedoucí improvizačního divadla Útulek .
Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 6
Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 množství variací stejně jak zrcadlení v kruhu, její proměny vážím v průběhu lekce. Stále pracuje skupina najednou, všichni jsou zároveň diváky a hráči. Postupně dvojice odvádím od zrcadlení stavu protějšku k jeho doplňování a reakci na partnera. Lekce se zvolna a nenásilně mění v improvizaci dvojic ve kterých pod zadáním akce-štronzo-reakce se rozvinou první příběhové situace rozvolňující tvůrčí energii i u těch nejuzavřenějších členů skupiny. Dvojice improvizuje v široké škále zadání vedoucího víc a víc se přibližujíc k řešení osobních problémů a stavů jednotlivých účastníků nenásilnou formou. Během improvizace dvojic sestavím v hlavě pořadí možných výstupů dvojic v první předváděcí sérii pro účastníky lekce. Usadím skupinu do "hlediště" a dvojice se učí pracovat s energií diváka a ověřují si své možnosti a schopnosti. Jednotlivé výstupy dvojic rozebíráme z pohledu napětí a uvolnění v postavách vznikajícího. Takto se dostáváme společně k hlavní části lekce a tou je dialogické jednání s vnitřním partnerem. Hlavní částí lekce je dialogické jednání s vnitřním partnerem. Všichni účastníci sedí v řadě a první dobrovolník zahajuje "veřejnou samotou", pozoruje své vnitřní fyzické a duševní pohyby napětí a uvolnění ve stavu přítomné veřejnosti a nechává na sobě zda pozorování zveřejní či jen prožívá. Délku veřejné samoty opět neomezuji, čas je odvislý od množství proměny energie navozené účastníky. Každý výstup veřejné samoty rozebereme z úhlu diváka i účastníka. Po jednom kole veřejné samoty každého zájemce přecházím k "dialogickému jednání s vnitřním partnerem", přiblížím probouzení a zveřejňování dialogu, jeho fyzické projevy, uzly, uvolňování a hlavně přibližuji jeho prohlubování až na rozborech jednotlivých výstupů kde si společně uvědomujeme možnosti osobní terapeutické proměny pomocí této techniky. Průběh lekce dialogického jednání je závislý na stavu skupiny a nikdy se neopakuje. Skupina sama svou energií určí jak rychle a jak dlouhou se bude pohybovat v dialogickém jednání a do jakých hloubek se její členové budou pouštět. Tady hraje rozhodující roli schopnost vedoucího naladit skupinu tak, aby se v lekci podařilo uvolnit co nejvíce pozitivní energie otvírající a řešící maximálně únosné množství problémů každého účastníka dialogem se svým vnitřním partnerem. Vstup před diváky si rozhodne každý sám, pokyn k ukončení dávám jako vedoucí já a tím umožňuji účastníkům pozorovat na sobě napětí z neohraničenosti výstupu. Během celodenních lekcí střídám a promíchávám zrcadla - improvizace a dialogické jednání tak, že se k sobě přibližují stavem rozvolnění a přestávají působit hranice jež v sobě účastníci nosí a stav otevřenosti napomáhá přehráváním řešit vzniklé problémy jak samostatně každého ve svém dialogu, tak skupinově v dialogu společném. Během praxe jsem se naučil posouvat celodenní či několikadenní dílny dialogického jednání směrem k "divadlu terapie", kde mohou zájemci zkoušet přechod od ѕɅѥ)ͽɥ锁مԁeхٕ)S)eمeхٕ)ɼٗeаЃ5ѻ)ɽЁٕԁٿeٽԀٹԁѕɅѥԁɝͯمЁѥ٥)ɅѤ锃ٽфA͕ͅ+eɽ́ٹe)ѹɕٽ!مٗe!م)ٹe䁄5mɽԁٔѕ)͵meͥխ͔)ѻmԁԁɿ)ٽфɽm͔ḿ)͕Xeml7)5ɽ٥مeхٕ+Ʌ䁹ɽ鱽5ԸQѼ5)锁e)ɽѽȁɼمͷm䁹Ʌ)ѕɅمO͕ٱѻl)鑄ɕѕɅа5卡مѕ)фѽф͕хձl)مAхѻɅ)锃ٽф͓i)ԁ؃iձԁ͕ͅ)ѽɬ5)5ȸ)͕i5)ɅѕɅаա)卡مѕe͕)ɅѕɅѥ)ͽ5UPUm)ٕՏɽ٥5)مiձ()5饭ѕɅѕѕɅɅѕɅQ5l剽ѕɅ((((0