Umělecké terapie - Page 33

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016
6 . ročník Mezinárodní konference ARS Terapeutica 2016 Olomouc 29.10.2016
Předběžný harmonogram :
Sobota 29 . 10 . 2016 08:00 - prezentace účastníků ( prezentační listina , workshopy atd .) 08:30 - ranní společné probuzení Tai chi / Mgr . Lucia Poledníková
09:00 - oficiální zahájení konference v " Hlavním sále " Vernisáž " III . ročníku oboru arteterapie - budoucích Absolventů 2017 " 8:55 - 10:20 / Dětský koutek s vlastním hlídáním ( pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu )
9:10 - 10:20 / Přednáškový blok I . 09:10 - 09:30 / Přednáška : Dr . Marie Beníčková ( muzikoterapie ) 09:35 - 10:20 / Přednáška : Ba . Denise Gospodarek ( taneční terapie )
10:20 - 10:35 / coffe break
10:35 - 12:05 / Blok workshopů I .: a ) Dr . Marie Beníčková - muzikoterapie b ) Ba . Denise Gospodarek - taneční terapie c ) Dr . Petr Exler - arteterapie a artefiletika d ) Dr . Barbora Bartecká - pohybové divadlo e ) Mgr . et MgA . Lenka Tomm - dramaterapie f ) Bc . Martina Kulašová - hlídání dětí s uměleckou dílničkou
12:05 - 13:10 / oběd
13:10 - 14:20 / Přednáškový blok II . 13:10 - 13:30 / Přednáška : Doc . Dana Kollárová ( tvořivá dramatika ) 13:35 - 14:20 / Přednáška : Ing . Libuše Cvaková ( taneční terapie ) 13:00 - 14:30 / Dětský koutek s vlastním hlídáním ( pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu )
14:20 - 14:35 / coffe break
14:35 - 16:05 / Blok workshopů II .: a ) Ba . Denise Gospodarek - taneční terapie b ) Mgr . Petr Škranc - muzikoterapie c ) Mgr . Tomáš Beníček - arteterapie d ) Mgr . Josef Zajíček - dramaterapie e ) M . O . Cusanová - pohybová terapie f ) Mgr . Eva Hegarová - hlídání dětí s uměleckou dílničkou ( pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu )
16:40 - 16:55 / Mgr . Kateřina Tomešková , Ph . D . / arteterapie a artefiletika 16:15 - 17:00 / Dětský koutek s vlastním hlídání ( pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu )
16:55 - 17:10 / coffe break
17:10 - 17:30 / 17:35 - 18:05 Umělecké vystoupení : 17:10 - 17:30 Koncert pěveckého sboru a studentů muzikoterapie Akademie Alternativa s . r . o . - umělecký vedoucí : Dr . Marie Beníčková 17:40 - 18:05 Mgr . Petr Škranc - přednáška s promítáním nového filmu z mezinárodního festivalu Mental Power
18:05 - 18:20 / coffe break
18:20 - 19:50 / Blok workshopů III . a ) Mgr . Tomáš Beníček - taneční terapie b ) Mgr . Eva Hegarová - arteterapie c ) Dr . Marie Beníčková - muzikoterapie d ) doc . Dana Kollarová - tvořivá dramatika e ) Mgr . Kateřina Tomešková , Ph . D . - arteterapie a artefiletika Dětský koutek s vlastním hlídáním ( pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu )
19:50 - 20:05 / coffe break
20:05 - 20:45 / Vystoupení a umělecko - terapeutická část a ) Manželé Beníčkovi - Taneční konstelace / nová umělecko – terapeutická metoda b ) Mgr . Josef Zajíček / Divadlo Terapie
19:50 - 22:00 / večeře
22:00 - 19.10.2014 / Společný improvizovaný večer hudby , zpěvu a tance . Přineste si své hudební nástroje a vytvoříme dohromady kreativní večer s hudbou , zpěvem , tancem a příjemným slovem .
Cena vstupenky : 1.5 . - 31.8.2016 : 1000 , - / člen MAUT ( student Akademie Alternativa ): 800 , - 1.9 . - 1.10.2016 : 1250 , - / člen MAUT ( student Akademie Alternativa ): 1100 , - od 2.10 a na místě : 1500 , - / člen MAUT ( student Akademie Alternativa ): 1300 , -
16:05 - 16:20 / coffe break
16:20 - 16:55 / Přednáškový blok III . : 16:20 - 16:35 / M . O . Cusanová - pohybová terapie / pohyb - psoas
Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 33
Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 6. ročník Mezinárodní konference ARS Terapeutica 2016 Olomouc 29.10.2016 16:40 - 16:55 / Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. / arteterapie a artefiletika 16:15 - 17:00 / Dětský koutek s vlastním hlídání (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu) 16:55 - 17:10 / coffe break Předběžný harmonogram: Sobota 29. 10. 2016 08:00 - prezentace účastníků (prezentační listina, workshopy atd.) 08:30 - ranní společné probuzení Tai chi / Mgr. Lucia Poledníková 09:00 - oficiální zahájení konference v "Hlavním sále" Vernisáž "III. ročníku oboru arteterapie - budoucích Absolventů 2017" 8:55 - 10:20 / Dětský koutek s vlastním hlídáním (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu) 9:10 - 10:20 / Přednáškový blok I. 09:10 - 09:30 / Přednáška: Dr. Marie Beníčková (muzikoterapie) 09:35 - 10:20 / Přednáška: Ba. Denise Gospodarek (taneční terapie) 10:20 - 10:35 / coffe break 17:10 - 17:30 / 17:35 - 18:05 Umělecké vystoupení: 17:10 - 17:30 Koncert pěveckého sboru a studentů muzikoterapie Akademie Alternativa s.r.o. - umělecký vedoucí: Dr. Marie Beníčková 17:40 - 18:05 Mgr. Petr Škranc - přednáška s promítáním nového filmu z mezinárodního festivalu Mental Power 18:05 - 18:20 / coffe break 18:20 - 19:50 / Blok workshopů III. a) Mgr. Tomáš Beníček - taneční terapie b) Mgr. Eva Hegarová - arteterapie c) Dr. Marie Beníčková - muzikoterapie d) doc. Dana Kollarová - tvořivá dramatika e) Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. - arteterapie a artefiletika Dětský koutek s vlastním hlídáním (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu) 10:35 - 12:05 / Blok workshopů I.: a) Dr. Marie Beníčková - muzikoterapie b) Ba. Denise Gospodarek - taneční terapie c) Dr. Petr Exler - arteterapie a artefiletika d) Dr. Barbora Bartecká - pohybové divadlo e) Mgr. et MgA. Lenka Tomm - dramaterapie f) Bc. Martina Kulašová - hlídání dětí s uměleckou dílničkou 20:05 - 20:45 / Vystoupení a umělecko - terapeutická část a) Manželé Beníčkovi - Taneční konstelace / nová umělecko – terapeutická metoda b) Mgr. Josef Zajíček / Divadlo Terapie 12:05 - 13:10 / oběd 19:50 - 22:00 / večeře 13:10 - 14:20 / Přednáškový blok II. 13:10 - 13:30 / Přednáška: Doc. Dana Kollárová (tvořivá dramatika) 13:35 - 14:20 / Přednáška: Ing. Libuše Cvaková (taneční terapie) 13:00 - 14:30 / Dětský koutek s vlastním hlídáním (pro rodiče s dětmi z pátečního workshopu) 22:00 - 19.10.2014 / Společný improvizovaný večer hudb 䰁mԁх)CeєͤՑɽٿgɽ)ɕѥٻٗ5)́Ց԰mٕхgͱٕ((Ԁɕ(ԀԀ ݽɭ͡%$) ͔ɕх5ѕɅ)5ȸAȃɅ饭ѕɅ)5ȸQ 5ѕѕɅ)5ȸ)͕i5ɅѕɅ)4< ͅ剽ѕɅ)5ȸل!ɽḿշmԁ5(ɼɽ5́mѵї5ݽɭ͡Ԥ((Ԁɕ() (ĸԸĸ55UPՑЁ)ѕɹѥلĸ一ĸ55UPՑЁ)ѕɹѥلȸl55UPՑ)ѕɹѥل((Ԁɕ(ԀCe􁉱%%$(Ԁ4< ͅ剽ѕɅ)刀ͽ()5饭ѕɅѕѕɅɅѕɅQ5l剽ѕɅ((((0