Umělecké terapie - Page 31

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 – Mezinárodní asociace uměleckých terapií je mezinárodní konfederací, která sdružuje odborníky i zájemce o umělecké terapie. MAUT zaujímá významné a jedinečné postavení, neboť je jedinou profesní konfederací v ČR, která sdružuje asociace, pracoviště, odborníky, studenty a zájemce o všechny umělecké terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně - pohybová terapie) na mezinárodním poli a uděluje svým profesním členům Mezinárodní certifikát. – – – – – – – – - Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 31