Umělecké terapie - Page 3

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Taneční konstelace / nová umělecko – terapeutická metoda Taneční konstelace – umělecko – terapeutická metoda, která propojuje principy tanečně – pohybové terapie, muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Článek představuje novou metodu s popisem hlavního terapeutického cvičení Taneční orchestr. Metoda vychází ze základních principů tanečně – pohybové terapie, ale lze ji modifikovat a specializovat do dalších rovin prostřednictvím celého spektra uměleckých terapií. Taneční konstelace - umělecko – terapeutická metoda, která propojuje principy tanečně – pohybové terapie, muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie. Metoda je zaměřená na sebepoznání, rozvoj a integraci osobnosti a nabízí cílený emocionální a pohybový prožitek s preventivním a terapeutickým záměrem. Autory metody jsou manželé Marie a Tomáš Beníčkovi. Během svého studia tanečně – pohybové terapie jsem se seznámil s metodou Rudolfa Labana Labanova analýza pohybu. V rámci dané metody mě zaujalo i tzv. „Pohybové umění sboru – chór“. Jedná se o systém improvizační skupinové choreografie, jenž má jednoduchý, a přesto velmi efektivní prvek. Základní princip: člověk, jenž stojí v čele rohu čtverce – vede. Ostatní lidé ve skupině napodobují pohyby tanečníka v popředí. Pokud se tento tanečník v popředí pootočí, další pohyb započne jiný člověk, který stojí v jiném rohu, tímto pootočením mu dosavadní vedoucí tanečník předal „pomyslné žezlo“ vedoucího a tento tanečník je nyní v popředí. Tímto plynulým střídáním tanečníků ve vedoucí pozici dochází k velmi pestré taneční improvizaci. Na konci studia jsem sestavil vlastní terapeutické cvičení Taneční orchestr a inspirován chórem Rudolfa Labana promítl své zkušenosti do absolventské práce. Cvičení Taneční orchestr se stalo základním terapeutickým cvičením nové komplexní metody Taneční konstelace, která je výsledkem spolupráce s mou ženou, muzikoterapeutkou Dr. Marií Beníčkovou. Cvičení dané metody nabízejí klientovi pozice, ve kterých si hledá svou individuální příjemnou polohu. Vede klienta ke zkušenosti, jak v případné (nezvykle) komfortní i naopak v bezkom