Umělecké terapie - Page 28

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016
Ideálním prostorem pro tuto aktivitu je tělocvična vybavená potřebným nářadím a náčiním . Předpokládám , že většina mateřských škol , stejně jako ta naše , ale tělocvičnu nemá . My k pohybovým aktivitám využíváme prostor herny o velikosti cca 8x4 metry a překážkové dráhy zde realizujeme bez problémů . Na prvním místě je samozřejmě bezpečnost dětí , proto je nezbytné zkontrolovat funkčnost všech použitých pomůcek a rohy nábytku , který se nachází v blízkosti , překrýt dekou nebo speciálními krytkami . Při této aktivitě děti padají celkem často , pedagog však musí prostředí připravit , aby se pád obešel bez zranění . Na stavbu dráhy využíváme Polikarpovu stavebnici ( velké dřevěné kostky ), molitanové kostky , tyče , obruče , balanční lávku , lavičku , žebřiny , malou švédskou bednu , lano , žíněnky ,
prolézací pytel . Pokud nemáte k dispozici dostatek pomůcek , dobře poslouží i židle a stoly .
Stavba překážkové dráhy Do přípravy dráhy zapojte děti . Tady jsou dvě možnosti . Můžete dát prostor dětské kreativitě a do výsledné podoby dráhy již nezasahovat ( je však nutné zkontrolovat bezpečnost překážek ) nebo jste hlavním stavitelem dráhy vy a děti postupují podle vašich instrukcí . Doporučuji vyzkoušet obě varianty a střídat je . V prvním případě je zajímavé sledovat děti při stavbě překážek . Je to nácvik vzájemné spolupráce , respektu a schopnosti komunikovat . U druhé varianty volíte překážky podle toho , co chcete u dětí rozvíjet ( např . rovnováhu , přeskoky , plazení , přelézání , překonání obavy z výšky atd .)
Všichni na start ! Před samotným startem určíme překážku , u které budeme začínat . Děti vytvoří zástup a po jednom vstupují na dráhu . Jakmile dítě zdolá první překážku , vyráží druhé , pak třetí atd . Je
Do přípravy dráhy zapojte děti .
dobré dodržovat pravidlo pořadí , což v praxi znamená , že se děti nebudou předbíhat . Každý si dobře zapamatuje , kdo je před ním a toto místo bude jeho po celou dobu hry . Běžně se stává , že někomu trvá zdolání překážky delší dobu a toto pravidlo učí děti počkat a respektovat tempo ostatních . Velmi důležitý je i způsob zdolávání překážek . Ten si určí každý sám nebo jej pedagog názorně předvede a děti po něm opakují . První možnost je pro děti velmi zábavná , zkouší různé způsoby , jak překážky zdolat , rozvíjí svoji kreativitu , mladší se inspirují staršími dětmi a snaží se je napodobit . Tato varianta je také o něco hlučnější a děti se u ní zaručeně vydovádí . Pokud ale chcete rozvíjet konkrétní pohybové dovednosti , je vhodnější udělat dětem názornou ukázku a v průběhu hry dbát na správné provedení . Takto dosáhnete většího soustředění a děti jsou při aktivitě klidnější a opatrnější . S otevřenýma očima necháme děti dráhu projít minimálně pětkrát , aby si jednotlivé překážky zapamatovaly a zdolávání poslepu pro ně nebylo tak obtížné .
A teď poslepu ! Zdolávání dráhy se zavázanýma očima je o dost náročnější , proto dávám dětem možnost volby . Kdo tuto činnost dělat nechce , nemusí . Některé děti se jenom dívají nebo se mohou jít věnovat tiché aktivitě ke stolečku .
Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 28
Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Ideálním prostorem pro tuto aktivitu je tělocvična vybavená potřebným nářadím a náčiním. Předpokládám, že většina mateřských škol, stejně jako ta naše, ale tělocvičnu nemá. My k pohybovým aktivitám využíváme prostor herny o velikosti cca 8x4 metry a překážkové dráhy zde realizujeme bez problémů. Na prvním místě je samozřejmě bezpečnost dětí, proto je nezbytné zkontrolovat funkčnost všech použitých pomůcek a rohy nábytku, který se nachází v blízkosti, překrýt dekou nebo speciálními krytkami. Při této aktivitě děti padají celkem často, pedagog však musí prostředí připravit, aby se pád obešel bez zranění. Na stavbu dráhy využíváme Polikarpovu stavebnici (velké dřevěné kostky), molitanové kostky, tyče, obruče, balanční lávku, lavičku, žebřiny, malou švédskou bednu, lano, žíněnky, prolézací pytel. Pokud nemáte k dispozici dostatek pomůcek, dobře poslouží i židle a stoly. Stavba překážkové dráhy Do přípravy dráhy zapojte děti. Tady jsou dvě možnosti. Můžete dát prostor dětské kreativitě a do výsledné podoby dráhy již nezasahovat (je však nutné zkontrolovat bezpečnost překážek) nebo jste hlavním stavitelem dráhy vy a děti postupují podle vašich instrukcí. Doporučuji vyzkoušet obě varianty a střídat je. V prvním případě je zajímavé sledovat děti při stavbě překážek. Je to nácvik vzájemné spolupráce, respektu a schopnosti komunikovat. U druhé varianty volíte překážky podle toho, co chcete u dětí rozvíjet (např. rovnováhu, přeskoky, plazení, přelézání, překonání obavy z výšky atd.) Všichni na start! Před samotným startem určíme překážku, u které budeme začínat. Děti vytvoří zástup a po jednom vstupují na dráhu. Jakmile dítě zdolá první překážku, vyráží druhé, pak třetí atd. Je Do přípravy dráhy zapojte děti. dobré dodržovat pravidlo pořadí, což v praxi znamená, že se děti nebudou předbíhat. Každý si dobře zapamatuje, kdo je před ním a toto místo bude jeho po celou dobu hry. Běžně se stává, že někomu trvá zdolání překážky delší dobu a toto pravidlo učí děti počkat a respektovat tempo ostatních. Velmi důležitý je i způsob zdolávání překážek. Ten si určí každý sám nebo jej pedagog názorně předvede a děti po něm opakují. První možnost je pro děti velmi zábavná, zkouší různé způsoby, jak překážky zdolat, rozvíjí svoji kreativitu, mladší se inspirují staršími dětmi a snaží se je napodobit. Tato varianta je také o něco hlučnější a děti se u ní zaručeně vydovádí. Pokud ale chcete rozvíjet konkrétní pohybové dovednosti, je vhodnější udělat dětem názornou ukázku a v průběhu hry dbát na správné provedení. Takto dosáhnete většího soustředění a děti jsou při aktivitě klidnější a opatrnější. S otevřenýma očima necháme děti dráhu projít minimálně pětkrát, aby si jednotlivé překážky zapamatovaly a zdolávání poslepu pro ně nebylo tak obtížné. A teď poslepu! Zdolávání dráhy se zavázanýma očima je o dost náročnější, proto dávám dětem možnost volby. Kdo tuto činnost dělat nechce, nemusí. Někter H1&HH[H0]ZHXH[H]&ۛݘ]X0BZ]]1&šBq#ZK]^Z\\YH\]\\YH[X]\\YH[q#[&\XݰH\\YB