Umělecké terapie - Page 27

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Psychomotorika v mateřské škole …aneb překážkové dráhy trochu jinak „Již na pedagogické fakultě nás učili, jak je pohyb v předškolním věku důležitý. Měli jsme v rozvrhu i předmět s názvem Pohybové hry a hraní. V praxi pro mě bylo samozřejmostí zahrát si s dětmi alespoň jednu pohybovou hru denně. Psychomotorika však dává hraní další, z mého pohledu terapeutický, rozměr. Tímto článkem chci inspirovat (nejen) pedagogy, vzbudit v nich zájem o psychomotoriku, a demonstrovat, že její praktické užití nevyžaduje velkou námahu. Myslím si, že v učitelském povolání je důležité občas vybočit ze zajetých kolejí a dělat věci jinak. Psychomotorika má v tomto obrovský potenciál a troufnu si tvrdit, že bude bavit jak děti, tak pedagogy.“, říká Martina Kulašová… S psychomotorikou jsem se poprvé setkala před čtyřmi lety a hned od začátku mě tento druh pohybové aktivity nadchl. Mohla jsem si hrát jako dítě, užívat si radost z pohybu bez „dospěláckých“ problémů a starostí. Nebyl důležitý výkon, ale prožitek. Na základě vlastní zkušenosti jsem se rozhodla zařadit psychomotorické činnosti do výchovněvzdělávacího procesu v mateřské škole, kde nyní pracuji sedmým rokem. Co je psychomotorika „Psychomotorika je forma záměrné pohybové aktivity, která je zaměřena na prožitek z pohybu. Vede k poznávání vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových činností. „ (Blahutková, 2015, s. 38) Rozvíjí osobnost člověka v oblasti fyzické, psychické i sociální, a tak vytváří tzv. bio-psycho-sociospirituální pohodu jedince. Jedná se o propracovaný vědní obor, který ke svému působení využívá jednoduché hry, činnosti s tradičním (lavičky, švédské bedny, žíněnky, balony…) i netradičním (PET víčka, padák, hadice, kelímky…) nářadím a náčiním, aktivity se speciálními psychomotorickými pomůckami (vozík na kolečkách, šlapátka, rolon, káča…), kontaktní prvky i relaxační techniky. (Blahutková, 2007). Děti u nás ve školce zaujaly např. hry s PET víčky a padákem, ovšem nyní jsou pro ně nejzábavnější překážkové dráhy. Je pravda, že tzv. „opičí“ dráhy jsem s dětmi realizovala běžně. Díky psychomotorice vím, že i tuto pohybovou aktivitu mohu dělat jinak a vytěžit z ní více pro další práci s dětmi. A o svoji praktickou zkušenost se chci s vámi podělit. Psychomotorika je forma záměrné pohybové aktivity, která je zaměřena na prožitek z pohybu. Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 27