Umělecké terapie - Page 26

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Recenze knihy : Obrazy z nevědomí – MgA. Kamila Ženatá Kamila Ženatá vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1973 – 1979. Od té doby pracuje ve svobodném povolání. Věnovala se grafice a později i malbě. Je umělkyní, která propojuje umění s psychoterapií. Aktivní imaginaci studovala u jungiánského terapeuta Pietera Middelkoopa v Praze, je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou terapii. Od roku 1995 vede na katedře psychologie Ff UK výběrový seminář Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků. Pořádá arteterapeutické semináře, projekty na aktuální témata a ucelené cykly arteterapeutických setkávání, píše literární tvorbu. – – – Umělecká terapeutka se zaměřením na arteterapii, pěstounka, odborná asistentka Asociace arteterapie ČR/MAUT Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 26