Umělecké terapie - Page 25

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Muzikoterapie představuje pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením důležitou součást jejich života ve stacionáři. Pomáhá jim zlepšit komunikaci a vede je k lepšímu prožívání života. Mnozí z nich si nedovedou pobyt ve stacionáři bez muzikoterapie představit. Reflexe uživatelů probíhá stejným způsobem jako aktivita na začátku setkání. Jen s tím rozdílem, že je jim položena otázka, jak se cítili v průběhu muzikoterapie. Uživatelům, kteří se právě necítí v dobré psychické pohodě, je nabídnuta možnost individuální terapie, kde většinou s uživatelem na úvod zazpíváme jeho oblíbenou píseň. Pak si s uživatelem povídáme o jeho problému, který se snažíme ztvárnit krátkým příběhem za použití hudebních nástrojů. Při práci také využíváme nakreslení příběhu (pokud je uživatel schopen). Pokud je uživatel schopen svůj problém sdělit jinou než verbální cestou, pomáhá mu to k lepšímu pochopení situace a se zátěžovou situací se lépe vyrovnat. Individuální forma muzikoterapie je v našem stacionáři nabízena i klientům, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko. Terapie pro ně přestavuje důležitý sociální rozměr, neboť většinu dne tráví na lůžku ve svém pokoji bez možnosti kontaktu s ostatními lidmi. Proto je pro ně kontakt s terapeutem, který jim umožní vyjádřit své pocity prostřednictvím hry na hudební nástroj, velmi důležitý. Při práci s uživateli upoutanými na lůžko obvykle používáme muzikoterapeutické hudební nástroje. Převážně kantelu a duochord. Stěžejní práce s těmito hudebními nástroji spočívá v uvolnění oblasti horních končetin. Důležitější však pro ně samotné je fakt, že nejsou ve svém těžkém fyzickém a psychickém problému osamoceni a mají možnost kontaktu s druhými lidmi. Autor článku: Mgr. Petr Škranc Muzikoterapeut a speciální pedagog s mnohaletou praxí v denním stacionáři pro klienty s mentálním a fyzickým postižením, předseda Asociace muzikoterapie ČR/MAUT ______________________________________ Střípky z programu na ARS Terapeutica 2016 V rámci mezinárodní konference ARS Terapeutica 2016, kterou pořádá MAUT již 6. rokem bude Mgr. Petr Škranc přispívat do programu svou přednáškou s promítáním nového filmu z mezinárodního festivalu Mental Power. Těšíme se na Vás. Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie •Terapie •Psychologie 25 •Vzdělávání