Umělecké terapie - Page 24

Muzikoterapie ve Sdružení Veleta

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016
Sdružení Veleta je denní stacionář , jehož cílovou skupinou tvoří uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením . Důležitou aktivitou je pro ně pravidelné setkávání s programem muzikoterapie . Tato nabízená aktivita je u uživatelů velmi oblíbená a vyhledávaná .
Ke společné muzikoterapii se scházíme zpravidla každou středu , kdy k nám do stacionáře dochází největší počet klientů z celého pracovního týdne . Již dlouho před středečním setkáním se uživatelé chodí ptát jednotlivých pracovníků ve stacionáři , zda muzikoterapie opravdu bude nebo ne . Pokud se stane , že z nějakého důvodu muzikoterapie být nemůže , uživatelé bývají velmi zklamáni . V úvodu našeho setkání probíhá tzv . zahřívací kolo , které začíná společným pozdravem a ukázáním aktuálního stavu nálady ve skupině . Protože se uživatelé s mentálním postižením obtížněji verbálně vyjadřují , bývá zvykem , že pokud se právě v daný okamžik necítí dobře , zvednou pravou ruku před sebe a následně s ní pohybují směrem k zemi . Když je zrovna nic nebolí ani netrápí , zvednou znovu pravou ruku před sebe , ale nikam s ní nepohybují . Cítí-li zrovna radost , dají pravou ruku opět před
Muzikoterapie pomáhá uživatelům zlepšit komunikaci a vede je k lepšímu prožívání života . Mnozí z nich si nedovedou pobyt ve stacionáři bez muzikoterapie představit .
sebe a pohybují s ní směrem vzhůru . Následně si s uživateli povídáme zejména o tom , co je aktuálně trápí nebo z čeho mají právě radost . Své pocity a dojmy většinou sdělují prostřednictvím obrázku nebo pohybem .
Následuje práce s rytmem , která je v našem stacionáři důležitou složkou každé muzikoterapie , protože našim uživatelům pomáhá k lepšímu pochopení jejich tělesného schématu , přirozeně udržuje a rozvíjí jejich pohybové dovednosti a schopnosti . Veškeré rytmické činnosti se uskutečňují pomocí rytmické hry na tělo , kdy uživatelé provádějí různá cvičení . Užitečnou aktivní činností se v tomto bloku ukázalo zpívání známých lidových písní s rytmickým doprovodem hry na tělo , kdy se vedle rytmické složky do činnosti zapojuje i zpěv písní . Po bloku rytmických cvičení následuje dlouhá přestávka , kdy si uživatelé mohou odpočinout a připravit se na další činnost , kterou představuje práce s hudebním nástrojem . Při různých činnostech s hudebním nástrojem převážně využíváme rytmické nástroje Orffova instrumentáře , se kterými pak provádíme různá cvičení zaměřená na komunikaci . A to jak se sebou samým , tak i ve skupině mezi sebou . Pomocí těchto cvičení je možné vypozorovat , jaké vztahy uživatelé mají mezi sebou navzájem , případně lze také pracovat na jejich zlepšení . Na závěr muzikoterapeutického setkání mají uživatelé možnost vyjádřit se k průběhu muzikoterapie .
Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 24
Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Muzikoterapie ve Sdružení Veleta Sdružení Veleta je denní stacionář, jehož cílovou skupinou tvoří uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením. Důležitou aktivitou je pro ně pravidelné setkávání s programem muzikoterapie. Tato nabízená aktivita je u uživatelů velmi oblíbená a vyhledávaná. Ke společné muzikoterapii se scházíme zpravidla každou středu, kdy k nám do stacionáře dochází největší počet klientů z celého pracovního týdne. Již dlouho před středečním setkáním se uživatelé chodí ptát jednotlivých pracovníků ve stacionáři, zda muzikoterapie opravdu bude nebo ne. Pokud se stane, že z nějakého důvodu muzikoterapie být nemůže, uživatelé bývají velmi zklamáni. V úvodu našeho setkání probíhá tzv. zahřívací kolo, které začíná společným pozdravem a ukázáním aktuálního stavu nálady ve skupině. Protože se uživatelé s mentálním postižením obtížněji verbálně vyjadřují, bývá zvykem, že pokud se právě v daný okamžik necítí dobře, zvednou pravou ruku před sebe a následně s ní pohybují směrem k zemi. Když je zrovna nic nebolí ani netrápí, zvednou znovu pravou ruku před sebe, ale nikam s ní nepohybují. Cítí-li zrovna radost, dají p ]HZH1&1fYY]^Z\\YHpZ0Hqo]][1kB\1hZ]][ZXHHYHH›\1hp[]Ho][H1o]K[ްHXHYݙYH؞]BX[۰qfZH^]^Z\\YB1fYY]] XHHXZHHq&ܙ[H1kܝK\Y&Hqo]][HݰY0[YHZp[HKHZp[&\0HX1#YZXZB]&Y ݰH]HHڛ^H&1hZ[H1&ZB1fYYX[H؜^HXX[K\YZHXH]Y[K\HHqhY[BX[۰qfZB1kqo]BoBqo0B]^Z\\YKoHqhZ[Hqo]][1kBpZ0H\1hp[]H[HZX1&\۰Zœ0[X]K1fZ\ޙ[&YoZHHޝZHZXXݰHݙYHHKqhZ\B]ZXH1#Z[HH\]q#qbZH]ZXHHH1&Hqo]][0HݰY1&ڰBkޛHݚq#Y[Kqo]q#[HZ]H1#Z[0HH]HZ^[0][H[pXYݰX0\۰H]ZX[Hݛ[HHH1&HHYH]ZXHoH1#Z[B\ڝZHH1&݈0\۰KH]ZXXݚq#Y[H\YZHZ0B1fY\0]KHHqo]][0H[H#Z[]H1fZ\]]HH[1hpH1#Z[ \B1fYY]ZHXHYX[H\ڙ[K1fZHkޛX1#Z[XYX[H\ڙ[B1fY]qo&]qo][YH]ZXH\ڙHܙݘB[[Y[0qfYKH\[ZHZݰY0[YBkޛHݚq#Y[H[q&fY[HH][ZXKHšZHXH[p[KZHH\[&Y^BXK1&ݚq#Y[HHB\ޛܛݘ] ZHZHqo]][0HXZHY^BXH]Z[K1fp\Y&HZHXݘ]HZX\1hY[KH]&܈]^Z\\]]XZ][HXZBqo]][0HZY1fZ]Hkر&B]^Z\\YK]^Z\\YH\]\\YH[X]\\YH[q#[&\XݰH\\YB