Umělecké terapie - Page 23

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 možnosti využitia viditeľné v pedagogickej, sociálnej, terapeutickej a liečebnej oblasti. Z mojej 15-ročnej praxe som zistila, že využívať poznatky eurytmických zákonitostí môže vrámci skupinovej terapie a hlavne pri práci s deťmi každý terapeut, ktorý je ochotný tieto poznatky prijať ako objektívne. Po mnohých kurzoch a seminároch som zistila, že mnoho pedagógov i terapeutov sa občas pri svojej práci dostane na hranice určitého poznania o danom probléme. Keď som im vysvetlila základy eurytmie často objavili, že v ich práci by ich to mohlo posunúť ďalej a vyriešiť niektoré problémy. Práca s formou v priestore, s rytmom v čase a hlavne s fantáziou a objektivitou prírodných zákonitostí, je pre každú ľudskú dušu úľavou. Preto som zo svojich praktických skúseností vytvorila metodiku 2-ročného štúdia základných zákonitostí eurytmie, ktorá je zameraná na praktické uplatnenie a oprávňuje absolventa používať dané poznatky v pedagogickej, sociálnej a čiastočne terapeutickej praxi. Človek ktorý nevyštudoval eurytmiu, ale má pedagogické vzdelanie, alebo sa venuje hudbe či tancu, alebo vyštudoval nejaký terapeutický smer alebo sa venuje niektorej z umeleckých terapií, po absolovovaní tohto kurzu získa hlbší vhľad do zákonitostí ľudského života. Môže sa však stať, že v určitej fáze práce sa dostane na hranice svojich vlastných poznatkov a je možné, že bez poznania hlbších duchovnovedných zákonitostí, ktoré ozrejmuje antroposofická náuka o človeku, bude musieť hľadať pomoc u vyštudovaného eurytmistu. Prečo robím eurytmiu... Od detstva tancujem a zaujímam sa o hudbu, literatúru a pedagogiku. Tancovala som vo folklórnom súbore, potom som vyskúšala moderný tanec, no stále mi čosi chýbalo. Na jednom stretnutí som sa dozvedela o pohybovom umení eurytmia. Najbližšia škola bola vo Viedni, a tak som začala chodiť na kurz a nakoniec ma lektorka prehovorila, aby som začala študovať. Tak som vo Viedni vyštudovala umeleckú eurytmiu, potom v Budapešti pedagogickú eurytmiu a v súčasnosti sa snažím doplniť si vzdelanie o magisterské štúdium v Stuttgarte. Nechcela som odísť zo Slovenska, pretože tu je môj domov a tak som sa dala na nie práve jednoduchú cestu živnostníka, čo mi dáva slobodu v mojej umeleckej praci, ale ... Okrem toho mojou životnou láskou sú slovenské ľudové tradície a kultúra a som veľmi šťastná, že v nich nacházam toľko „harmonického rytmu – eurytmie”. Keď pracujem či už s deťmi alebo dospelými a potom mojím malým či veľkým ďeťom „svietia očká” alebo mi dospelí povedia, že sa cítia uvoľnenejšie a dozvedeli sa o sebe veľa nových poznatkov, alebo keď pracujem so skupinou ľudí s postihnutím, tak vidím ako sa uvoľnili nielen oni ale i ja, som šťastná. Ako pedagóg si plním svoj sen - môžem napĺňať Komenského krédo: „Škola hrou” a v umeleckej oblasti objavujem nové možnosti uchopenia krásy hovoreného slova a hudby a dúfam, že sa mi podarí uskutočniť aj môj veľký sen a „sprístupniť“ nádhernú slovenskú poéziu, prózu a hudbu mladej generácii pomocou pohybových vyjadrovacích prostriedkov, ktoré eurytmia ako pohybové umenie ponúka a poukázať na nekonečnú „studnicu naozajstnej krásy”, ktorá je ukrytá v našich ľudových tradíciách. Autorka článku: Elena Schmutzová Tanečnice, pohybová terapeutka, lektorka lidových tanců na ZUŠ a eurytmie ve waldorfských školách, umělecká vedoucí několika tanečních souborů v ČR i SR. V současnosti se věnuje rozvoji pedagogické eurytmie, spolupracuje s MAUT a Akademií alternativou. Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 23