Umělecké terapie - Page 22

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 To všetko sú možnosti, ktoré pri pravidelnom cvičení pomáhajú rozvíjať telesné a duševné schopnosti dieťaťa. V školskom veku ponúka eurytmia možnosť rozvíjať toto pohybové umenie k dokonalosti. Jednoduchá detská hra sa mení na schopnosť učiť sa. Pohybové, rytmické, terapeutické a priestorové cvičenia sú zakomponované do malých príbehov. Postupne sa deti naučia vyjadriť pohybom celú abecedu a základy hudby. Namiesto známok deti predvedú rodičom, čo sa naučili. Učiteľom je eurytmista s pedagogickým eurytmickým vzdelaním. Každý ročník má svoju základnú tému, metodyku a základné cvičenia, ktoré sú primerané veku. Eurytmická práca zahŕňa širokú škálu, od najjednoduchších rytmov a cvičení až po náročné vystúpenia lyrickydramatických a hudobných predstavení. Vedomie vlastného pohybu i pohybu ostatných vyžaduje vzájomný ohľad. Tým v sebe eurytmia nesie i zušľachťujúcu a sociálne vyrovnávajúcu funkciu. Eurytmické humoresky najrôznejšieho druhu sú bohatým umeleckým pracovným poľom pre modernú mládež a jej potrebu vyjadrovať bizarnosť a grotesknosť sveta. Každý môže robiť eurytmiu... Každý z nás, hoci si to neuvedomuje robí eurytmiu. Všetky gestá, ktorými si nevdojak pomáhame, keď hovoríme, či jemné pohyby tela, keď si pospevujeme, alebo len tak v duchu spievame, sú eurytmiou. Eurytmia má mnoho podôb a dokáže zaujať každého bez rozdielu veku, od malých škôlkárov po seniorov na vozíčkoch, alebo skupiny ľudí s telesným či mentálnym postihnutím. Nájde si cestu nielen do škôl, verejných a sociálnych zariadení, či na javisko, ale i na domácu rodinnú slávnosť. Pomáha človeku stať sa samostatným, vniesť sa do prúdu, naučiť sa flexibilite, vnímať svoje okolie a tak posilňovať jeho sociálnosť. Dokáže obohatiť každého, kto sa rozhodne rozhýbať nielen svoje údy, ale i svoju dušu a myseľ. Na začiatku kurzu môže vyvstať problém spoločne sa hýbať. No po pár spoločných stretnutiach je možné vidieť zmeny a vývoj, ktorý všetci prežívajú naplno a vedome. Stačí sa iba uvoľniť a nechať sa niesť pohybom. Každý potrebuje svoj čas a postupne príde k pochopeniu a akceptovaniu seba i druhého. Nie každý sa môže stať eurytmistom... Stať sa eurytmistom nie je pre každého, tak ako nie každý môže byť umelcom, učiteľom, vedcom... Predpokladmy štúdia je dobré psychické zdravie, dobrý hlasový prejav, základy spevu, všeobecné poznatky humanistických vied, pohybové schopnosti a predovšetkým veľké sociálne cítenie a záujem o potreby iných. Na zvládnutie náročného štúdia sú potrebné silná vôľa, odhodlanie prekonávať prekážky, veľká fantázia, schopnosť improvizácie a cit pre formu. P