Umělecké terapie - Page 21

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 na náprave vnútorných orgánov. Ide tu o hlboký zásah nielen do duševnej ale i do fyzickej konštitúcie človeka, preto sa tejto práci môžu venovať iba odborne vzdelaní eurytmisti. Pedagogisko-terapeutický aspekt eurytmie je zatiaľ využívaný iba v školách a škôlkach s waldorfskou pedagogikou. No harmonizácia je veľmi dôležitá pre všetky deti. Ich malé dušičky sa zmietajú v chaose tohto sveta a častokrát nevidia iné východisko, iba nás dospelých akýmkoľvek spôsobom upozornovať na svoje emocionálne potreby. Eurytmia v sebe nesie možnosť formou rôznych cvičení, príbehov, humoresiek a hudobných diel dať deťom do výbavy ich citového života schopnosť zvládať stres a všeobecný chaos. Všeobecne nás eurytmia spája so silami, ktoré v nás pôsobia v období od narodenia do troch rokov. Práve tieto sily nám pomáhajú naučiť sa chodiť, rozprávať a neskôr i uvedomiť si svoju vlastnú osobnosť. Pôsobenie dospelého vyvoláva v deťoch túžbu po aktivite prostredníctvom napodobňovania. Vďaka eurytmickej pohybovej práci s celým telom sa harmonizuje dych a spánkový rytmus, podporuje sa látková výmena, správna tvorba chodidiel, zdravý rast zubov, rozvíjanie hrubej i jemnej motoriky. Napomáha pri utváraní rečových schopností a pri náprave výslovnosti, harmonicky v deťoch rozvíja ich cítenie a sociálny vzťah k okoliu. Cez umelecký pohyb sa dieťa vžíva a vciťuje do deja a do rozličných nálad a spracováva tak rôzne emocionálne charaktery, pričom sú zapojené všetky zmysly. Pohyb aktivizuje fantáziu dieťaťa. Veľa detských ľudových hier, riekaniek a piesní v sebe nesie prvky „elementárnej eurytmie“. Tieto zákonitosti sú vyjadrené v rôznych pohybových aktivitách: Pracovné hry - prežívanie procesu prostredníctvom adekvátneho pohybového gesta; Rozprávky - prežívanie obrazov prostredníctvom pohybu (vílyjemnučko na špičkách, trpaslícidupú…); Zvieratká deti prežívajú charakteristické vlastnosti jednotlivých zvierat umeleckou formou (rýchlo cupitať ako myška, ladne našľapovať ako mačka, hopkať ako zajac,…); Rytmus nádychu a výdychu - práca začne pomalšie, postupne sa prechádza do “veselosti” a záver je znova skľudnenie; Opakovanie stupňujúce sa opakovanie; rovnaká činnosť, ktorá v sebe nesie postupnú dynamizáciu sa rozvíja vytrvalosť; Láskyplné objatie - prevencia proti stresu a nervozite (obraz malého vtáčatka v hniezde,…); Kvinta - oblúkovitý pohyb (...slniečko nakukne poza horu, otvára sa brána,…); Rytmické cvičenia - zbalenie (drepy na celých šľapách, kľak so zbalením) a roztiahnutie (vzpriamenie na špičky, roztiahnutie končatín od seba); Cvičenia zručnosti pri ktorých sa precvičuje hrubná i jemná motorika (prekríženie končatín, skoky do prekríženia nôh, bočný cval, jemná práca s malou loptičkou, prstové cvičenia...) Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 21