Umělecké terapie - Page 20

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Nepravidelný srdcový rytmus sa nazýva arytmia a jeho opakom je eurytmia. Prostredníctvom nej môžeme nájsť v sebe bod, kde sa môžeme zastaviť a upokojiť, znovu intenzívne prežívať svet, nenechať sa vyčerpávať každodenným stresom. To ponúka eurytmia prostredníctvom rôznych cvičení a umeleckej práce, ktorá však nie je podmienená žiadnym talentom ani vekom. O čo při eurytmizovaní ide? Eurytmia chce vniesť do sveta niečo, čo vzniklo zo samotných základov duchovnej podstaty svetového bytia, kde človek sám je takým malým mikrokozmom v makrokozme. Pohyby ľudskej postavy tvorivo uchopujú priestor a rytmicky členia tok času. Ak človek napríklad kráča vpred - cíti akoby ho priestor priťahoval. Ak príde impulz reakcie na vlastné vôľové rozhodnutie - kráča dozadu. Rýchly alebo pomalý rytmus nesie daný pohyb, prežívanie zvuku hlásky ho charakterizuje a formuje. Priestor sa tak so zvukom v pohybe akoby sťahuje alebo rozťahuje, čím vznikajú viditeľné formy a prežívanie priestoru sa stáva nástrojom vyjadrenia vnútorného prežívania duše. To je prednosťou eurytmie, že dokáže zobudiť v každom to krásne a dobré. Tieto neustále premeny pôsobia fyzicky uzdravujúco, duševne oživujúco a duchovne prebúdzajúco a tak harmonizujú celého človeka. Eurytmia nesie v sebe možnosť uvoľňujúco pôsobiť na všetky umelecké schopnosti človeka. Ktokoľvek, aj keď je presvedčený, že je nemotorný a neohrabaný, môže v sebe nájsť vzťah k hudbe a jazyku. To je prednosťou eurytmie, že dokáže zobudiť v každom to krásne a dobré. Eurytmia je umenie, ktoré sa snaží rozvíjať osobnosť v súvislosti na vzťahoch k spoločnosti. Jej symbolom je harmonická osmička, ktorej základom je kruhová forma, vonkajšie prechádza do vnútorného a naopak. Prekríženie leží v strede, čo priamo charakterizuje vzťah medzi JA a svetom. Možnosti uplatnenia a využitia... Eurytmia sa spája so sebauvedomovaním a s relaxáciou. Okrem umeleckého má uplatnenie aj ako pedagogicko-terapeutický nástroj, ako liečebná terapia a sociálna eurytmia, ktorá nachádza uplatnenie aj vo firmách a manažérskych kruhoch. V každom z nás je hlboko v podvedomí ukrytá túžba po zblížení, ktorú eurytmická práca svojou objektívnosťou a sociálnosťou dokáže naplniť. Uplatnenie eurytmie v bežnom živote je veľké, záleží od skupiny s akou sa práve pracuje. Pomáha človeku uvedomiť si čo sa v ňom deje, všímať si svet okolo seba podrobnejšie a z iného pohľadu, pomáha vyrovnávať disharmónie. Je to spôsob ako sa vrátiť k sebe samému, pochopiť svoju dušu a spoznať svoju osobnosť a tak sa stať otvorenejším a sociálne vyzretejším vo vzťahu k svojmu okoliu. Liečebná eurytmia je samostatným odvetvím, ktoré vyžaduje niekoľkoročnú prax v pedagogickej a sociálnej eurytmii, hlboké znalosti z antroposofickej medicíny a náuky o človeku a úzku spoluprácu s lekárom. Liečebný eurytmista vytvára pre pacienta cvičenia na mieru na základe diagnózy a môže pracovať i Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 20