Umělecké terapie - Page 19

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Eurytmia – cesta k sebe Pod heslom Eurytmia možno v slovníku cuzích slov nájsť toto vyjadrenie: slovo gréckeho pôvodu, ženského rodu, znamená: súmernosť, súlad, súhra častí a celku, pravidelnosť, vnútorná symetria, estetické usporiadanie prízvuku a dĺžky v reči, pravidelný pulz, komplex stavieb pôsobiaci asymetricky a harmonicky súča