Umělecké terapie - Page 18

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 3. Kresba domu. 4. Kresba začarované rodiny. 5. Kresba rodiny na výletě. (ŠickováFabrici,2008) V průběhu hipoterapií v srpnu 2012 jsem baterii kresebných diagnostických testů využívala před hipoterapií a po hipoterapii a potvrzovala si tím hypotézy, které vyplynuly z pozorování. Měla jsem možnost srovnání dětí intaktních a dítěte s postižením a zaujal mne jeden zásadní rozdíl. Děti s postižením jsou od narození zvyklé překonávat každodenní překážky, které se týkají pohybu, sebeobsluhy, jakékoliv činnosti. Jsou svými rodinami vedeny k píli a houževnatosti. Od raného věku jsou zvyklé vynaložit velké úsilí, aby si zachovaly samostatnost a soběstačnost. Děti intaktní jsou mnohdy přehnaně chráněné péčí rodičů a v některých případech se hroutí při sebemenším neúspěchu. Integrace je v tomto ohledu velmi prospěšná, protože integrované dítě ostatním nastaví zrcadlo a děti i rodiče získají možnost srovnání. Měla jsem možnost srovnání dětí intaktních a dítěte s postižením. Dalším zjištěním byla skutečnost, že intaktní děti se naučí být vnímavé a tolerantní, umí pomoci kamarádovi a dělají to rády. Občas se objeví zrada v podobě otevřeného nebo skrytého názoru rodičů na lidi s postižením a děti názor rodičů s důvěrou přejímají. V průběhu školního roku jsme řešili situace, kdy děti hanlivě označily kamaráda s postižením nebo romského původu a použité výrazy nám jasně dokázaly, že děti napodobují a přebírají názor dospělých. V tu chvíli pomohl každodenní komunitní kruh, který je pro děti přirozený. Bylo potřeba s dětmi hovořit, vysvětlovat a motivovat. duchu pracovat s dětmi i jejich rodiči a umět si získat jejich důvěru. Celý školní rok s třídou s integrovaným dítětem je nestandardní, obohacující… Autorka článku: Jitka Selingerová Mistopředsedkyně asociace arteterapie MAUT, učitelka v mateřské škole, organizátorka mnoha projektů pro děti v MŠ. Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás jménem Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem Akademie Alternativa s.r.o - instituce akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, pozvali na Mezinárodní konferenci uměleckých terapií pod názvem „ARS TERAPEUTICA“ Mezinárodní konference uměleckých terapií / Conference of Art Therapies. Více informací naleznete na stránkách MAUTu: www.maut.cz Těšíme se na setkání s Vámi. webových Závěrem chci podotknout, že bych přála každému pedagogovi zažít podobnou zkušenost. Je to o bourání stereotypů, o sebevzdělávání, vystoupení ze zajetých kolejí, o chuti vyzkoušet si nové věci, být ochoten a neustále připraven řešit situace novým způsobem a přemýšlet o detailech. Předvídat a umět organizovat nenadálé situace. Být spravedlivý, vnímavý, empatický, v tomto Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 18