Umělecké terapie - Page 17

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016
Pozornost jsem věnovala i osobnosti maminky . V tomto případě je celková úroveň chlapce její velkou zásluhou . Ví , co pro své dítě chce a jde si neúnavně za tím . Chlapec měl problémy s rovnováhou , mamince doporučili cvičení na míči a jízdu na koni , hipoterapii . Neváhala a zapojila se do programu , koupila koně a začala se věnovat hipoterapiím . Pokud měla výhrady k necitlivému přístupu fyzioterapeuta , požádala o výměnu . Podobným způsobem zajistila operaci Ulzibat , která chlapci významně zkvalitnila život .
Pozornost jsem věnovala i osobnosti maminky .
Ústav klinické rehabilitace Ulzibat se zabývá léčbou onemocnění pohybového aparátu pomocí unikátní metody , kdy během operace provedou 10-16 vpichů uvolňujících spazmy . Neexistují žádné kontraindikace spojené s operací v raném věku a pooperační obnova trvá 5-7 týdnů . Jedná se o princip „ Nemocnice jednoho dne “, kdy se malý pacient nachází 10 minut v narkóze a druhý den po operaci již odjíždí domů . Je to šetrná a velmi účinná metoda fibrotomie . Pacienti se zotaví do 3 týdnů po operaci . Optimální věk pro zákrok u dítěte je 3-5 let . Návrat do MŠ byl reálný již tři týdny po operaci . Pokroky po operaci byly viditelné , pro adaptaci , integraci a celkové sebevědomí dítěte nesporné . Došlo k uvolnění spazmy v levé ruce . Nastalo okamžité zlepšení hrubé i jemné motoriky , postupně se vyhranila dominantní levá ruka , což se projevilo při diagnostické kresbě postavy , a celkovému zkvalitnění grafomotorické úrovně . Oslavili jsme s chlapcem „ Den prvních papučků “. Významný den , kdy si přinesl do mateřské školy své první papuče . Nahradil jimi ortopedické sandály . Tím , že se mu dařilo došlápnout na celou plosku nohy a zlepšila se koordinace při chůzi , dokázal zastavit v prostoru na místě nebo ujít delší trasy při vycházkách . Nové možnosti pohybu přinesly větší únavu a s tím spojenou emoční labilitu . Maminka chlapce situaci řešila hipoterapiemi . Hipoterapie jsou nejčastější formou animoterapií . Délka hipoterapií je 20 - 30 minut . Prvních 13 minut jede dítě v kontrasedu , 7 minut jezdí klasicky . Provádí ji
2x týdně ve čtyřměsíčních blocích . Zásadní při hipoterapii je tzv . kontrased , kdy dítě jede proti směru jízdy , dochází ke stimulaci trojúhelníkové opěrné báze , zlepšení koordinace . Přítomný fyzioterapeut dohlíží na správné provedení cviku , vodič koní drží lonže a asistent dbá na bezpečnost dítěte . Velmi důležité je přivítání a rozloučení dítěte s koněm a klid po terapiích . Dítě sedí v klidu , nesmí se 15 minut pohybovat . Během klidových 15 minut dochází k upevňování pohybových vzorců v mozku dítěte a dítě se nachází ve stavu lehké euforie - „ beztíže “.
Během klidových 15 minut dochází k upevňování pohybových vzorců v mozku dítěte .
Cílem mého pozorování bylo zjistit význam integrace u dítěte se spastickou diparézou v předškolní třídě , dále připravit chlapce na úspěšný vstup do základní školy a ověřit si , do jaké míry ovlivňuje odborně vedená hipoterapie jeho psychický a fyzický vývoj . Pozorování jsem si rozdělila na jednotlivé fáze , které jsem vyhodnocovala na základě baterie kresebných diagnostických testů . Ze závěrů vyhodnocování jsem pak vycházela při porovnávání fyzické a psychické pohody v době , kdy průběh adaptace , edukace a integrace byly podpořeny hipoterapiemi . Při experimentálním šetření jsem využila tyto metody , techniky a prostředky :
Metoda pozorování – 1,5 roku , záznam pozorování z každého měsíce . Záznamová dokumentace – submodel 13P , 2U ( M . Beníčková , 2011 ). Vyhodnocování výsledků pozorování . Kresebné diagnostické testy . Diagnostický rozhovor . Hipoterapeutické pomůcky a kobyla Šermína . Výtvarný materiál – výkres A4 + pastelky , tužka . Digitální fotoaparát . Odborná literatura . V období od června 2012 do dubna 2013 jsem využila 2 x baterii kresebných diagnostických testů , na konci a na začátku školního roku . 1 . Kresba lidské postavy + barevná škála . 2 . Kresba stromu .
Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 17
Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Pozornost jsem věnovala i osobnosti maminky. V tomto případě je celková úroveň chlapce její velkou zásluhou. Ví, co pro své dítě chce a jde si neúnavně za tím. Chlapec měl problémy s rovnováhou, mamince doporučili cvičení na míči a jízdu na koni, hipoterapii. Neváhala a zapojila se do programu, koupila koně a začala se věnovat hipoterapiím. Pokud měla výhrady k necitlivému přístupu fyzioterapeuta, požádala o výměnu. Podobným způsobem zajistila operaci Ulzibat, která chlapci významně zkvalitnila život. Pozornost jsem věnovala i osobnosti maminky. Ústav klinické rehabilitace Ulzibat se zabývá léčbou onemocnění pohybového aparátu pomocí unikátní metody, kdy během operace provedou 10-16 vpichů uvolňujících spazmy. Neexistují žádné kontraindikace spojené s operací v raném věku a pooperační obnova trvá 5-7 týdnů. Jedná se o princip „Nemocnice jednoho dne“, kdy se malý pacient nachází 10 minut v narkóze a druhý den po operaci již odjíždí domů. Je to šetrná a velmi účinná metoda fibrotomie. Pacienti se zotaví do 3 týdnů po operaci. Optimální věk pro zákrok u dítěte je 3-5 let. Návrat do MŠ byl reálný již tři týdny po operaci. Pokroky po operaci byly viditelné, pro adaptaci, integraci a celkové sebevědomí dítěte nesporné. Došlo k uvolnění spazmy v levé ruce. Nastalo okamžité zlepšení hrubé i jemné motoriky, postupně se vyhranila dominantní levá ruka, což se projevilo při diagnostické kresbě postavy, a celkovému zkvalitnění grafomotorické úrovně. Oslavili jsme s chlapcem „Den prvních papučků“. Významný den, kdy si přinesl do mateřské školy své první papuče. Nahradil jimi ortopedické sandály. Tím, že se mu dařilo došlápnout na celou plosku nohy a zlepšila se koordinace při chůzi, dokázal zastavit v prostoru na místě nebo ujít delší trasy při vycházkách. Nové možnosti pohybu přinesly větší únavu a s tím spojenou emoční labilitu. Maminka chlapce situaci řešila hipoterapiemi. Hipoterapie jsou nejčastější formou animoterapií. Délka hipoterapií je 20 - 30 minut. Prvních 13 minut jede dítě v kontrasedu, 7 minut jezdí klasicky. Provádí ji 2x týdně ve čtyřměsíčních blocích. Zásadní při hipoterapii je tzv. kontrased, kd H0]1&YBHq&ܝH^K0^HH[][XBڰ[ZݰB1&ܛB^K\1hY[Bܙ[XK1fp]^[\\]]0qoHB]HݙY[HݚZKq#H۰HoH۱oBH\\[HH^q#[0]1&K[ZB1kqo]0HH1fZ]]0[HHޛq#Y[H0]1&B۱&HHY\\pX 0]1&Y0HYK\pHH MHZ[]Xݘ] &[BYݰX MHZ[]0^H\]bݰ[BXݰXܘk[ޚH0]1&HH0]1&BX0^HH]HZH]YܚYH H8'^0qox' &[HYݰX MHZ[]0^B\]bݰ[HXݰXܘk[ޚH0]1&K[[HpZޛܛݰ[H[\]^[B[YܘXHH0]1&HH\XH\\^B1fYY1hZH1fpY1&0[H1fZ\]]\HB1&h[H\ZYH1hZHHݱ&fZ]KšZHp\Hݛ]bZHܛ&Y[B\\\YHZXXHH^XH]ڋޛܛݰ[H[HHޙ1&[HHY]H^K\H[HZݘ[HHZY1&]\YBܙ\XXXYۛXX\1kˈH]&ܱkZݰ[H[HZX0^[H1fZBܛݛ][H^XHHXXHBر&Hkر&Y\XKYZXHB[YܘXH[HfY[H\\\Y[ZK1fZB^\[Y[0[1hY]1fY[H[H]qo[H]›Y]KXZHH1fYYNY]Hޛܛݰ[H8$ K HK^[Bޛܛݰ[Hqo0Zq&XK^[[ݰH[XH8$X[[L  H K[q#ZݰK LJKZݰ[H\Ykޛܛݰ[Kܙ\XHXYۛXH\KXYۛXHޚݛ܋\\\]]XHqkHH؞[Bh\p[K]\HX]\p[8$Zܙ\M œ\[KqoKY]0[H\\] ܛH]\]\KؙذH1#Y\H LXH L[B]qo[H ]\ZHܙ\XXXYۛXX\1kHۘHHHq#p]H1hZZKKܙ\ؘHYH]H \]H1hZ[Kܙ\ؘH]K]^Z\\YH\]\\YH[X]\\YH[q#[&\XݰH\\YBM‚