Umělecké terapie - Page 14

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Tahání ruky z medu – klient si představí, že má ruku ponořenou v medu. Ruka je těžká a klient se jí pokusí z medu pomalu vytáhnout. Máchání prádla – klient se předkloní, svěsí hlavu a pohyby rukou do stran naznačuje máchání prádla. Pouhé vyklepání rukou – představa – jako kdybychom chtěli z rukou něco vytřepat. Cvičení pomáhající zvýšit citlivost konečků prstů: Klient přiloží dlaně rukou k sobě do pozice připomínající modlení. Dvojicemi prstů, které se vzájemně dotýkají, začne postupně ťukat o sebe. Nejprve ťukají palce, pak ukazováčky až dojdeme k malíčkům. Ťukání by mělo být krátké a intenzivní. Pro lepší zvědomění dotyku může klient prsty verbálně pojmenovávat. Po skončení cvičení hovoříme s klientem o pocitech, které měl při ťukání jednotlivými prsty – zda se cítil u všech prstů stejně, nebo nikoli. Kterými prsty šlo hýbat lehce, kde musel vydat více úsilí atd. Prsty lze procvičit i další technikou – do palce jedné ruky postupně ťukají jednotlivé prsty téže ruky – ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček. Klient se snaží o spojení prstů v nejcitlivější části (špička – bříško prstu). (srov. Beníčková, 2011) Autorka článku: Mgr. Marie Beníčková, Ph.D. Muzikoterapeutka, supervizorka, vysokoškolská pedagožka, autorka několika muzikoterapeutických metod a metodik, ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) ve WFMT (Světová federace muzikoterapie), prezidentka MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Muzikoterapii se věnuje od roku 1993, patří mezi zakladatele muzikoterapie v ČR. Díky své bohaté publikační a přednáškové činnosti se dostala do povědomí široké veřejnosti nejen v ČR, ale i v zahraničí. V roce 2006 získala doktorát Ph.D. v oblasti muzikoterapie. Je absolventkou pětiletého muzikoterapeutického sebezkušenostního výcviku a studia Werbeck metody – školy odhalení hlasu (Terapie zpěvem). Více: www.mb-muzikoterapie.cz Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 14