Umělecké terapie - Page 10

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení Článek seznamuje čtenáře s autorskou metodikou Marie Beníčkové – Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení. Metodika je podrobně popsána v knize Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada, 2011). Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení shrnuje teoretické i praktické poznatky z oblasti muzikoterapie a specifických poruch učení (dále také SPU). Opírá se o výsledky dlouhodobého výzkumu, metodiku Hudba těla – českou muzikoterapeutickou metodiku (spoluautoři Beníčková Marie, Vilímek Zdeněk) a praktické zkušenosti při práci s cílovou skupinou žáků a klientů s SPU. Je určena pro cílovou skupinu odborníků, studentů a dalších zájemců, kteří se zajímají o problematiku muzikoterapie a specifických poruch učení. Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení je teoreticko – praktické schéma vymezující strukturu a vztahy muzikoterapeutického procesu u cílové skupiny klientů, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Předností metodiky je její směřování ke konkrétní cílové skupině, avšak principiálně lze metodiku při správné aplikaci uplatnit u široké škály cílových skupin, a to jak komplexní pojetí, tak jednotlivé části. Metodika je v současné době hojně aplikována v terapeutické praxi, studenti i odborníci ji využívají v rámci výzkumů a výzkumných šetření (např. Absolventské práce na webu Akademie Alternativa) Teoretické podklady k dané metodice může zájemce získat přímo v knize Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada, 2011), která obsahuje řadu konkrétních muzikoterapeutických cvičení. Teorii, praxi, diagnostiku a nácvik dovedností nabízí studium arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie i tanečně – pohybové terapie na Akademii Alternativa s.r.o. – instituci akreditované MŠMT www. akademiealternativa.cz. Zde se studenti seznámí nejen s využitím metodiky v muzikoterapii u dané cílové skupiny, ale naučí se metodiku aplikovat u dalších cílových skupin a v rámci všech druhů uměleckých terapií. Součástí metodiky je Model muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení, který zahrnuje tři muzikoterapeutické submodely (13P, 2U, 9I). Muzikoterapeutický submodel 13P Muzikoterapeutický submodel 13P u klientů se specifickými poruchami učení je popis struktury vývoje systematického muzikoterapeutického procesu a mapuje průběh muzikoterapeutické intervence (pozorování, podnět, percepce, projev, posudek, postup, průběh, prostředky, postoje, pocity, prostředí, pochopení, proměna). Aplikační podmínky submodelu Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 10