Twój PROspekt 2 / 2019

BEZPŁATNY MAGAZYN | Luty 2019 | ISSN 2632-0444 WWW.TWOJPROSPEKT.COM czytaj on-line [ TEMAT NUMERU ] ZNAJDŹ POMYSŁ NA SIEBIE POLACY CORAZ CZĘŚCIEJ WRACAJĄ W RODZINNE STRONY, LUB POJAWIA SIĘ W NICH TAKI POMYSŁ. CZYM ZAJĄĆ SIĘ PO POWROCIE? Z JAKICH DOTACJI SKORZYSTAĆ? [ BIZNES ] 14 Samozatrud- nienie czy firma LTD? s. 4 [ ODŻYWIANIE ] [ ROZWÓJ ] 17 18 Kawa – wciąż używka? Gdy rodzi się niepełnosprawne dziecko