TUDANZAS zine - Page 3

Espacios colaboradores

Bacantoh---------------------------------------------------C/Sant Pere Mitjà 32, 08003 Barcelona

Convent Sant Agustí-----------------------------------------------C/Comerç 36, 08003 Barcelona

Rai-Art----------------------------------------------------C/Carders 12 principal, 08003 Barcelona

Palau Alós---------------------------------------------C/Sant Pere Més Baix 55, 08003 Barcelona

Casal Pou de la Figuera-------------------------------------------C/Carders 33, 08003 Barcelona

Equipo

Organización: Tudanzas

Co-Organización: Bacantoh (Associacion Cultural) | Urbanismo Danzado (Laboratorio de Arquitectura y Danza)

Idea, dirección y coordinación: Ana Leitão | Pedro Malveiro

Colaboradores 2013 : Elizabeth Sánchez | Gastón Auguste | Bibiana Figueiredo | Maisa Perky | Iris Muñoz | Ciri Sarrion | Lucie Arnaudies

Voluntarios 2013 : Roger Solernou | Elsa Aguilera | Raquel Herrero | David Novoa | Maria Gameiro | Pedro | George Morrazos | Andreia Moreira | Ayelén Cantini | Gina Kouroumali | Greta | Manel Zapatero | Isaac Cano | Gema Porta | Guida | Jordi Morrazos | Ana Iglesias | Paula | Cyd

Organización:

Colaboración