TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 27

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู ้ว่าฯ ร่วมกับไอคอนสยาม โดยคุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู ้จัดการ เปิดงานเทศกาลลอยกระทงยิ ่งใหญ่ ประจำปี 2563 “ ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ” ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ ่งเรือง ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดยคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการส�อสาร พร้อมด้วย คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G นำอัจฉริยภาพ True 5G ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมไทยแบบดิจิทัลรักษ์โลก จับมือ ไอคอนสยาม เปิดให้คนไทยสัมผัสประสบการณ์ชีวิตอัจฉริยะ # ComeTRUEwithTRUE5G กับวิถีใหม่ของการ “ ลอยกระทงดิจิทัลครั ้งแรกในประเทศไทยกับทรู 5G ” ที ่เป็นจริง แล้ว ด้วยแอปพลิเคชันสุดล้ำ True 5G AR 3 มิติ ที ่เหนือระดับกว่าใครเสมือนมี 5 นางงามจากเวที Miss Universe Thailand 2020 มาอยู ่ข้าง ๆ พร้อมร่วมลอยกระทงน้ำแข็งสุดพิเศษ 5 แบบ 5 สไตล์ที ่ไอคอนสยามได้สร้างสรรค์ แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษสำหรับงานนี้ ที่นี่ ที่เดียว ยิ่งไปกว่านั้น ทรู 5G ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ สนุกที ่บูธทรู 5G บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค พร้อมรับ Siam Gift Card เพ�อช้อปปิ ้งต่อที ่ไอคอนสยามได้ทันทีอีกด้วย เม�อวันที่ 31 ต . ค . ที่ผ่านมา # ComeTruewithTrue5G # ICONSIAM # ลอยกระทงกับMissUniverse
กลุ่มทรูนำโดยคุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและ กรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ . ทรู คอร์ปอเรชั่น และ รองศาสตราจารย์ นพ . ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบหุ ่นยนต์อัจฉริยะ ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้าง นวัตกรรมโดรนอัจฉริยะ ( AI Drone ) บนแปลงทดสอบของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ�อยกระดับการเกษตรอัจฉริยะ พร้อม ส่งมอบ True 5G Temi Connect & Carebot ลงพื้นที่ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการ “ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ” จะนำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G สู ่สถาบันการศึกษา ร่วมยกระดับภาคการศึกษาไทยสู ่ Smart Education โดยเน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เช�อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G โดยนักศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่าน แพลตฟอร์ม “ VLEARN ” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ นอกจากนี ้ ยังมีรางวัลเงินสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั ้งแต่วันที ่ 1 ก . ย . 63 - 28 ก . พ . 64

ทรู 5G จับมือไอคอนสยาม เปิดประสบการณ์ “ ลอยกระทงดิจิทัลครั ้งแรกในไทย ” ด้วยแอปสุด อัจฉริยะ True5G AR และเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ รับฟรี Siam Gift Card ณ บูธทรู 5G ในงาน “ ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู ้ว่าฯ ร่วมกับไอคอนสยาม โดยคุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู ้จัดการ เปิดงานเทศกาลลอยกระทงยิ ่งใหญ่ ประจำปี 2563 “ ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ” ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ ่งเรือง ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดยคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการส�อสาร พร้อมด้วย คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G นำอัจฉริยภาพ True 5G ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมไทยแบบดิจิทัลรักษ์โลก จับมือ ไอคอนสยาม เปิดให้คนไทยสัมผัสประสบการณ์ชีวิตอัจฉริยะ # ComeTRUEwithTRUE5G กับวิถีใหม่ของการ “ ลอยกระทงดิจิทัลครั ้งแรกในประเทศไทยกับทรู 5G ” ที ่เป็นจริง แล้ว ด้วยแอปพลิเคชันสุดล้ำ True 5G AR 3 มิติ ที ่เหนือระดับกว่าใครเสมือนมี 5 นางงามจากเวที Miss Universe Thailand 2020 มาอยู ่ข้าง ๆ พร้อมร่วมลอยกระทงน้ำแข็งสุดพิเศษ 5 แบบ 5 สไตล์ที ่ไอคอนสยามได้สร้างสรรค์ แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษสำหรับงานนี้ ที่นี่ ที่เดียว ยิ่งไปกว่านั้น ทรู 5G ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ สนุกที ่บูธทรู 5G บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค พร้อมรับ Siam Gift Card เพ�อช้อปปิ ้งต่อที ่ไอคอนสยามได้ทันทีอีกด้วย เม�อวันที่ 31 ต . ค . ที่ผ่านมา # ComeTruewithTrue5G # ICONSIAM # ลอยกระทงกับMissUniverse

กลุ ่มทรูส่งมอบหุ ่นยนต์อัจฉริยะ 5G เปิดโอกาสให้นักศึกษา ม . ขอนแก่น ต่อยอดไอเดียนวัตกรรม ร่วมโครงการ “ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ”

กลุ่มทรูนำโดยคุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและ กรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ . ทรู คอร์ปอเรชั่น และ รองศาสตราจารย์ นพ . ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบหุ ่นยนต์อัจฉริยะ ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้าง นวัตกรรมโดรนอัจฉริยะ ( AI Drone ) บนแปลงทดสอบของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ�อยกระดับการเกษตรอัจฉริยะ พร้อม ส่งมอบ True 5G Temi Connect & Carebot ลงพื้นที่ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการ “ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ” จะนำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G สู ่สถาบันการศึกษา ร่วมยกระดับภาคการศึกษาไทยสู ่ Smart Education โดยเน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เช�อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G โดยนักศึกษาที ่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่าน แพลตฟอร์ม “ VLEARN ” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ นอกจากนี ้ ยังมีรางวัลเงินสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั ้งแต่วันที ่ 1 ก . ย . 63 - 28 ก . พ . 64

27
TrueBusiness

TECHNO NOTES