TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 23

23 TECHNO NOTES TrueBusiness ที่มา : TrueID , Sanook , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปางอุ๋ง จ . แม่ฮ่องสอน สำหรับใครที ่คิดถึงบรรยากาศสวย ๆ สุดโรแมนติก ที ่สวิตเซอร์แลนด์ ... ขอแนะนำให้ขึ ้นเหนือไปท่องเที ่ยว กันที่ “ ปางอุ๋ง ” ครับ ปางอุ๋ง หรือโครงการ พระราชดำริปางตอง 2 ได้ถูกขนานนามว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเพราะด้วยสภาพภูมิประเทศ ที ่คล้ายคลึงกัน เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีอ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบตรงกลางล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้า ๆ จะเห็น หมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำ เป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย บรรยากาศแสน โรแมนติกแบบนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดครับ ปางอุ๋ง จ . แม่ฮ่องสอน