TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 22

Lifestyle 22 TECHNO NOTES TrueBusiness ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองพร้อมกับฤดูหนาวได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ Work from Anywhere กักตัว กันมานาน รู ้ตัวอีกทีก็สิ ้นปีแล้ว ลมเย็นพัดมาปะทะตัวบรรยากาศน่าไปพักผ่อน นอนชิล ๆ สัมผัสธรรมชาติ ฉบับนี ้ผมจึงขอพาทุกท่านไปสัมผัสหมอกยามเช้า ท่ามกลางความหนาวทั ่วไทย ชาร์จพลังให้เต็มที ่เตรียม พร้อมเข้าสู่ปี 2021 กันครับ 4 จุดชมทะเลหมอก กอดลมหนาว ที่ต้องไปสักครั้ง ที่มา : TrueID , Sanook , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูทอก จ . เลย ภูทอก จ . เลย มากันที ่ภาคอีสาน หนาวนี ้ไม่ได้มีดีแค่ภูกระดึงนะครับ เพราะที ่เชียงคาน เมืองเล็ก ๆ ริมฝั ่งโขง นอกจาก ถนนคนเดินแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ของเชียงคานที่พลาดไม่ได้ คือ “ ภูทอก ” จุดชมทะเลหมอกที่ต้องต�นแต่ เช้ามืดขึ ้นมานั ่งรอแสงอาทิตย์แรกของวันสาดส่องฝ่าทะเลหมอกหนา ๆ แน่น ๆ ที ่กำลังปกคลุมทั ่วบริเวณ ภูเขาสูง มันช่างเป็นวิวที ่งดงาม ชวนให้สดช�นสบายใจจริง ๆ หลังจากชมทะเลหมอกเสร็จลงมาด้านล่าง ของภูทอก จะมีตลาดเช้าที่สามารถเดินชิลหาอาหารท้องถิ่นรับประทานกันต่อให้อิ่มท้องกันได้ครับ