TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 21

Virtual Try-On จะดีแค่ไหน ... ถ้าเราได้เลือกสินค้า ได้ลองใช้สินค้า อย่างสะดวกสบายแบบเหมือนจริง ลองกี ่ครั ้งกี ่แบบ ก็ได้ก่อนที ่จะตัดสินใจซื ้อ “ Virtual Try-On ” หรือ แอปฯ “ ลองสวย ” แอปพลิเคชันลองใช้เสมือนจริง เป็นตัวช่วยที่ดีมาก ๆ ในการตัดสินใจซื้อสินค้า อย่างเช่น การลองแต่งหน้า ลองทาปาก เขียนคิ้ว แอปฯ จะทำงานด้วยการวัดริมฝีปาก รูปหน้า เพ�อ ที่จะได้รู้ว่า ต้องแต่งแต้มเคร�องสำอางไว้ที่ไหนให้ ออกมาดูดีที่สุด สีไหนเหมาะที่สุด ปัจจุบันมีหลาย แบรนด์นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อำนวย ความสะดวกแก่ลูกค้า สำหรับบ้านเรา แอปพลิเคชัน Sephora ’ s Virtual Artist สามารถเลือกลองลิปสติก และอายแชโดว์ได้มากกว่า 1,000 เฉดสี รวมถึง ช่วยวิเคราะห์รูปหน้าและองค์ประกอบใบหน้า พร้อม ให้คำแนะนำในการแต่งหน้าด้วย

Z-Size Ladies แอปพลิเคชันที ่ใช้ Visualization จำลองรูปร่าง แบบสมจริงได้แบบ 3 มิติแบบ Real Time ซึ่ง เจ้าโปรแกรมนี ้จะเก็บข้อมูลรูปร่างของเราในรูปแบบ BMI Timeline โดยจะจำลองรูปร่างได้แบบสมจริง จนบางคนอาจคนอาจจะรู ้สึกแสนเจ็บปวดที ่ได้เห็น พร้อมกับคาดการณ์สัดส่วนให้ล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที ่หุ ่นเป๊ะจนรูปร่างเริ ่มมีไขมันพอก เพ�อกระตุ ้น ให้เรากลับมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น กันเลยทีเดียว ซึ่งแอปฯ ยังสามารถใช้ได้กับ สตรีมีครรภ์ เพ�อช่วยป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน ตลอดช่วงเวลาตั้งครรภ์ได้ครับ

การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นสามารถสร้างโอกาสที่ดีได้นะครับ เพราะมันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเรา รวมทั ้งสร้างความประทับใจให้กับผู ้ที ่พบเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เรียกได้ว่า “ ถ้าคนเขาบุคคลิกภาพดี ยืนเฉย ๆ เขาก็มีคนหยิบย�นโอกาสให้ ” นะครับ

ที่มา : www . sephora . co . th / pages / virtual-artist , Nectec : Innovation Thailand
21
TrueBusiness

TECHNO NOTES