TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 19

SMEs ’ Friend

ธุรกิจ เสื้อผ้าเด็ก

ทราบหรือไม่ครับว่าในปี 2562 ที่ผ่านมา " ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก " ในประเทศไทยมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ 40,300 ล้านบาท และมีโอกาสเติมโตอย่างต่อเน�องในช่วงปลายปี 2563 นี ้ ถึงแม้ว่าในปีนี ้ธุรกิจต่าง ๆ จะมีการชะลอตัวเน�องจาก โรคโควิด-19 ระบาด แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น 1 ใน 3 อุตสาหกรรม ที่ยังสามารถไปต่อได้ จึงถือเป็นทางเลือกสำหรับ ผู ้ประกอบการในการเริ ่มต้นหรือเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพ�อเจาะตลาดคุณแม่ ซึ ่งนอกจากการทำตลาดภายในประเทศแล้ว การส่งออกต่างประเทศก็น่าสนใจ เช่น ตลาดเสื ้อผ้าเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา ที ่อาจมีมูลค่าสูงถึง 40,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 มาดูกันครับว่าเราจะเติบโตได้อย่างไรในตลาดนี้ รวมทั้งมีตัวช่วยใดบ้างที่จะมาช่วยสนับสนุนธุรกิจของเรา

ออกแบบดีไซน์โดนตา คุณภาพโดนใจ

สิ่งสำคัญคือคุณภาพของสินค้า เนื้อผ้าที่ใช้และการตัดเย็บต้องคำนึงถึงเด็กเป็นหลัก ใส่สบาย ดีไซน์ดี มีความปลอดภัย มีฟังก์ชันที่มีการออกแบบเพ�อปกป้องเด็กตามพัฒนาการ เช่น กันกระแทก หรือทำให้ง่าย ต่อการลุก นั่ง ยืน เดิน มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างเด่นชัด รวมทั้งเป็นสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในเนื ้อผ้า เช่นช่วยให้ระบายอากาศได้ดี หรือกักเก็บความอุ ่นภายในร่างกายมากขึ ้น รวมทั ้ง หากมีกระบวนการที่ใส่ใจการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะช่วยให้สินค้าได้รับความสนใจ

ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เกิดประโยชน์ เพ�อโปรโมทการขายภายในประเทศ

คุณแม่สมัยใหม่อยู ่ในวัย " มิลเลเนียน " และ " เจน Z " ดังนั ้นการตัดสินใจซื ้อจึงได้รับอิทธิพลจากส�อโซเชียลมีเดีย เน้นแฟชั่นตามกระแสนิยม การลงภาพ ไลฟ์ขายของ ลงคลิปแนะนำสินค้าใหม่ ๆ หรืออัปเดตรีวิวจากลูกค้า ก็ทำได้ไม่มีสะดุด เพราะนอกจากอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วแล้ว อุปกรณ์เราเตอร์ต้องกระจายสัญญาณได้ดี มีช่องสัญญาณมาก รองรับการเช�อมต่อได้หลายหลายอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็ปเลตที่รองรับ 5G พร้อมแพ็กเกจดี ๆ ที ่เหมาะสม จะช่วยให้ผู ้ประกอบการมีต้นทุนที ่ประหยัดกว่าในการทำธุรกิจ และช่วยให้การ ทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 


นอกจากแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ แพลตฟอร์มส�อสารก็สำคัญ

หากผู ้ประกอบการอยากคุยประสานงานกับผู ้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที ่มีหน้าร้าน แพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ ที ่มีฟีเจอร์ช่วยให้เหมือนนั ่งประชุมอยู ่ด้วยกันจึงจำเป็น เช่น Vroom ที ่นอกจากประชุมออนไลน์แบบโต้ตอบกัน ได้แล้ว ยังมีฟีเจอร์แชร์สไลด์ เขียนไวท์บอร์ด จดบันทึกการประชุม ทำผลการสำรวจ กดอัดภาพและเสียง ระหว่างการประชุม และหากการนำเสนอข้อมูลนั ้นเป็นความลับ สามารถใช้ฟีเจอร์ลายน้ำให้แสดงไปบนหน้าจอได้ เม�อข้อมูลรั่วไหลจะสามารถทำให้ทราบว่าใครที่แคปเจอร์หน้าจอไปเผยแพร่ข้อมูล
สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจหรือผู้ประกอบการเสื้อผ้าที่ต้องการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย และเพิ่มศัพกยภาพในการดำเนินธุรกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1239 กด 1
Image : Freepik . com อ้างอิง : www . bangkokbanksme . com / en / uas-export-baby-clothes
19
TrueBusiness

TECHNO NOTES