Trender & Tendenser Oktober 2017 - Page 8

B

8 Trender & Tendenser, oktober 2017

Spendrups

gruvliga revansch

Spendrups visar att även en liten aktör kan bli stor. Men hjälp av mod, skickliga rådgivare och lite tur. En gigan-tisk konkurrent som klantar till det är inte heller fel.

röderna Jens och Ulf Spendrup var bara 32 respektive 30 år, när de 1976 fick ta över ledningen av Grängesbergs Bryggeri, sedan

deras far hastigt gått bort efter en kort tids sjuk-dom. Det var en tung börda de fick på sina axlar.

Ett par år tidigare hade staten köpt majoriteten av bryggerijätten Pripps och satsade stort på både utveckling och marknadsföring. Konkurrensen var förödande för det lilla familjeföretaget.

Än värre blev det, när riksdagen samma år röstade igenom ett mellanölsförbud, som trädde i kraft sommaren 1977.

EFTER FADERNS DÖD, valde dessutom både styrel-sen och revisorerna att lämna bolaget. Ekonomin var usel och bröderna hade fått lov att gå in med personlig borgen för bolagets lån på 30 miljoner kronor.

Pripps erbjöd sig att köpa företaget för minus fyra miljoner kronor.

Läget kunde knappast vara mer hopplöst.

Men idag är Spendrups Sveriges ledande bryggeri och marknadsledare på öl och vin (på restaurang-marknaden), liksom på öl och vatten på System-bolaget och i detaljhandeln.

Mariestads Export var Systembolagets mest sålda öl 2016, med drygt 13 miljoner liter. Tvåa låg Norr-lands Guld med drygt 11 miljoner liter. Den tidigare giganten, Pripps Blå, fortsätter att tappa marknad och volym och ligger på åttonde plats med en för-säljning på drygt 5 miljoner liter. Trots ett lägre pris.

När Ulf Spendrup för någon månad sedan talade om företagets utveckling på ett seminarium förklarade han framgångarna mest med tur.

VISST, DET FINNS nog ett visst mått av tur med i bilden. Men bryggarkunskaperna, passionen och familjeföretagets välsignelse och förbannelse spelat lika stor roll för Spendrups.

Turen fanns kanske med på ett hörn, när man lyckades knyta styrelseproffset och företagsdoktorn Rolf Ängfors till bolaget som styrelseordförande.

Det är säkert inte svårt för valbe-redningen idag, att locka skickliga medlemmar till styrelsen i Spendrups. Men i mitten av 1970-talet måste det ha varit en bragd.

”Det var Rolfs fru som övertalade honom. Hon tyckte att han skulle ställa upp för ’de där trevliga, unga killarna’. Men själv frågade han sig nog ibland vad han gett sig in på”, säger Ulf Spendrup idag.

Rolf Ängfors övertalade också Leon Nordin att ta plats i styrelsen.

”Det som gjorde Leon intresserad var att han tycket det var fel att staten drev bryggeri och Pripps hade 70 procent av marknaden då.”

RIKTIG FLAX VAR det definitivt, att Jens Spendrup råkade gå på samma 50-årsmiddag, som den svenska agenten för Löwenbräu. Denne berättade att han letat efter ett bryggeri som kunde licenstill-verka det tyska ölet. Ulf Spendrup anmälde genast intresse och i augusti 1978 började licenstillverk-ningen. På 18 månader avancerade sen Löwenbräu från tjugotredje till andra plats på Systembolagets försäljningslista.

En hel del av Pripps negativa utveckling kan förstås också ses som tursam för Spendrups. Sedan staten gjort sig av med sin andel i Pripps, bytte de ägare och, inte minst, vd gång på gång.