Trender & Tendenser November - Page 7

Trender & Tendenser, november 2019 7

ommunikation.

Vad är hemligheten bakom lönsamma kundrelationer?

Vi har också en extern arbetsmodell ”4P” (People, Platform, Process och Planning) som säkerställer ett holistiskt och integrerat samarbete med våra kunder.

Hur har lönsamheten sett ut över tid?

Vi har en stadig tillväxt men samtidigt har vi investerat mycket i verksamheten de senaste tre åren.

Vad är trenderna inom mediebyråer just nu?

Branschglidningen. Dels att gå mer mot managementkonsulter och dels att ta en större del av kommunikationskakan genom att erbjuda fullservice inom kommunikation, en one-stop-shop.

Teknik- och datakompetens hos byråerna blir allt viktigare. Samtidigt ser vi en slags mot-trend som innebär att allt fler kunder tar fler tjänster inhouse. Vi tror att det kommer skapa ett större behov av utbildning och support och att hjälpa kunderna med integrering och en holistisk översyn.

Kunden hos er – har den förändrats över tid eller är det fortfarande marknadschefen som är huvudperson?

Fortfarande är marknadschefen den viktigaste personen och i de flesta fall vår uppdragsgivare.

Men i takt med att allt blir mer komplext så blir det också svårare för marknadschefen att ansvara för alla delar. Främst teknikdelarna. Detta har lett till att våra kontaktytor mot kunden har blivit fler i takt med att behovet av specialister har ökat.

Hur arbetar ni vid pitcher?

Vi utvärderar annonsören; är det en kund som passar oss, som vi kommer kunna skapa värde för? Vi jobbar aldrig med pitchteam utan sätter ihop en arbetsgrupp som är tänkt att jobba med kunden. Teamet sätts ihop utifrån erfarenhet och kompetens men personlighet och intresse är också mycket viktigt.

Hur omvärldsbevakar ni för att hålla er uppdaterade?

Mycket genom våra relationer med medier, kunder samt vårt internationella nätverk. Deltagande i relevanta seminarier är också ett sätt. På vår interna fredagsfrukost delar vi med oss av insikter och spaningar från alla medarbetare.

Vilka analysmetoder använder ni för att göra era rekommendationer?

Analys är en avgörande del i vårt arbete; det handlar om att utgå från kunden och skapa en förståelse för deras mål, utmaningar, marknad, målgrupp, etc. Genom den förståelsen skapar vi strategier och rekommendationer som ska nå målen.

Vi använder olika branschsystem som finns på marknaden. Men att jobba kundspecifikt är viktigt för oss och vi gör även egna undersökningar. Utöver vanliga webb-paneler arbetar vi också med cookiebaserade och eye tracking-paneler.

Vi har även tillgång till unika analysverktyg genom vårt internationella nätverk.

Vad är de största utmaningarna i er bransch?

Den digitala transformationen och den snabba digitala utvecklingen.

Det kan vara svårt att jobba långsiktigt när medielandskapet förändras i snabb takt För oss handlar det mycket om att skapa en förståelse för hur utvecklingen påverkar oss och att snabbt kunna ställa om. De som kan göra det tror vi har en fördel. Alla branscher påverkas av den digitala transformationen. Våra kunder påverkas och det kommer även påverka vår roll som mediebyrå. Vi ser att det kommer finnas ett större behov av affärsförståelse, inte bara media och kommunikation.

För mediebyråer generellt handlar det mycket om att ställa om till skiftet när allt går mot att bli mer och mer automatiserat. Att tänka om. Vilka resurser och kompetenser kommer att behövas framöver? Hur kommer affären se ut? Rådgivning kommer fortfarande vara central. Att ha en integrerad förståelse och ett holistiskt perspektiv. Behålla nyckelpersoner samt hitta rätt kompetens.

Ytterligare utmaning är att hitta och behålla talanger. och nyckelpersoner.

Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågan?

Vi är certifierade i ett sjustegsprogram för hållbarhet. Den utgår från 3P: Planet, People och Profit.

Vi har en CSR-policy som innefattar hur vi tar ställning i sociala och miljömässiga frågor. Utöver det har vi en klimatkommitté och just nu är vi med i något som heter Breakit Impact Challenge som går ut på hur vi kan bli mer klimatsmarta.

Ni har varit med och stöttat ett projekt om näthat?

Vi är otroligt stolta över det samarbete vi har med Prinsparets stiftelse och Prins Carl-Philips och Prinsessan Sofias insatser mot att få stopp på näthatet. Ett rent pro bono-uppdrag som engagerar många av oss.

Malin Johansson och Håkan Jerner ,otograf Carina Englundh

Text av Carina Englundh