Trender & Tendenser November - Page 5

Trender & Tendenser, november 2019 5

,

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?

Niclas , Tre Kronor Media AB

Att vi inom förbundet fortsatt utvecklar oss och skapar värde för våra medlemmar.

Helene, Sector Alarm

Jag vill var med och utveckla förbundets viktiga roll i framtiden när marknad och kommunikationsfrågor blir allt mer komplexa.

Jag ser fram emot att få bidra med min kompetens och erfarenheter till andra medlemsföretag, göra en skillnad och vara med att stärka medlemsnyttan.

Peter Kjellberg, Dometic

Min erfarenhet av att ha jobbat med marknadsföring nationellt och internationellt i många år.

Linda, Starcom

Först och främst är jag hedrad över att väljas in i Sveriges Marknadsförbunds styrelse som gör ett viktigt arbete med att utveckla den svenska kommunikationsbranschen.

En fantastisk möjlighet att kunna påverka agendan samt bidra till att utveckla och tillvarata möjligheterna och ena branschen i det moderna medielandskapet.

Att skapa forum för branschens aktörer så att vi gemensamt kan skapa samsyn kring komplexa frågor inom kommunikation är viktigare än någonsin.

Karin, Upplands Motor

Området för marknadsföring är under stark förändring. En marknadschefs uppdrag förändras, liksom sättet man behöver agera gentemot både kunder, partners och inte minst andra funktioner inom egna företaget.

Jag tycker att den utvecklingen är oerhört spännande och vill gärna försöka bidra till att trigga vetskap och kunskapsutbyte kring det.

Angelica, HSB Riksförbund

Stärka Sveriges Marknadsförbunds varumärke och att förbundet ska upplevas som modernt och framtidsinriktat. Detta med utgångspunkt från medlemmarnas behov och åsikter.

Patrik, SBAB

Med min erfarenhet som marknadschef förstå vad som är viktigt för en marknadsavdelning och hur Sveriges Marknadsförbund kan vara med och bidra.

Varför är ert företag medlemmar i Sveriges Marknadsförbund?

Niclas, Tre Kronor Media AB

Det är viktigt att visa att vi är en del av förbundet samt en uppskattad publikation bland våra anställda och Tendensdagen.

Helene, Sector Alarm

Vi ser en stor fördel att ha ett bollplank externt speciellt nu när marknadsfrågorna blir allt mer komplexa och snabbrörliga.

Det känns tryggt att vara medlem i ett förbund med 100‑årig erfarenhet och kompetens. Att vår marknadsavdelning kan ta del av kurser, expertis,

Tendensdagen och nyhetsbreven gör att vi fyller på vår kompetens och blir inspirerade. Detta gör att vi blir starkare som team och kan möta alla utmaningar och möjligheter som finns både på kort och lång sikt.

Peter, Dometic

Det borde vara naturligt för alla bolag att vara med i det förbund som bland annat driver rådgivning, forskning och utbildning i ämnet.

Linda, Starcom

För oss på Starcom är den en självklarhet att vara med i Sveriges Marknadsförbund som gör ett viktigt arbete med att utveckla den svenska kommunikationsbranschen.

Genom att vara en samlingspunkt fyller Sveriges Marknadsförbund en viktig funktion och vi på Starcom bidrar gärna med våra styrkor i detta både gällande kreativitet, strategisk höjd och affärsfokus.

Karin , Upplands Motor

Framförallt för kunskapsutbytet och signaler kring utveckling, goda exempel och kortare utbildningar.

Angelica , HSB Riksförbund

Vi vill vara med och bidra och påverka på en högre nivå.

Patrik, SBAB

För att få ett kontinuerligt kunskapslyft

Fortsättning på artikel sid 28