Trender & Tendenser November - Page 29

Hur bygger man ett starkt varumärke på såväl individ- som på företagsnivå?

Niclas, Tre kronor

Helt beroende på exempelvis en produkts positionering, livslängd etc. En bra väg framåt brukar dock vara kontinuitet, att vara ihärdig och våga ta de beslut som krävs för att skapa engagemang / intresse.

Helene, Marknadsdirektör Sector Alarm

Börjar med individ där jag tänker att det är viktigt att vara äkta, passionerad och kommunikativ i frågor man brinner för.  Ta reda på sitt “varför” och hitta kanaler för att nå ut med det.

Exempelvis finnas med i externa sammanhang där man kan få inspirera och göra sin röst hörd, detta stärker både det egna varumärket och på företagsnivå.

Hur man bygger ett starkt varumärke för ett företag är en stor fråga. Jag skall försöka hålla mig lite kort. Det börjar någonstans med företagets WHY och analyser om vad som driver ett starkt varumärke i den bransch företaget verkar.

Se över om företagets CV:er är starka i det som driver ett relevant och lönsamt varumärke. Sen handlar det om att jobba både på lång och kort sikt. Jobba på att ha en hög kännedom och att styrkan i varumärket också hänger med i hela trappan, såsom tänjbarhet och preferens. Här gäller det att ha lite uthållighet och ha koll på hur mycket av ens insatser som går på det emotionella och det rationella.

Peter, Dometic Group;

Bottnar i en varumärkesplattform som alla förstår och kan ta till sig. Plattformen styr kultur, organisation, ledarskap, erbjudande och identitet. Allt annat är bara ord på papper och kommer inte att lyckas.

  

Linda, VD Starcom

Förstå målgruppen du vill nå.

Karin ,Upplands Motor

Upplevelsen under hela kundresan har blivit allt viktigare för varumärket. Vi har blivit allt mer kräsna med både vår uppmärksamhet och förväntan på bemötande och leverans – det får inte fallera någonstans. Det är därför svårt att t.ex. kombinera ett starkt varumärke med en kundservice som har dålig tillgänglighet.

En sådan situation blir snabbt känd. En ökande utmaning är även att använda både uttryck och teknik för att fånga in och behålla kunden i sina egna kanaler.

Det är fascinerande hur snabbt UX-rollen har växt i betydelse i de flesta typer av verksamheter. Jag tycker att en stor del av de klassiska recepten kring stark och relevant kommunikation står sig bra, men att kunna visa på ”rätt” värderingar, ett bra flow i interaktioner och förmågan att utnyttja tekniken är betydligt viktigare än tidigare.

 

Angelica, HSB;

På företagsnivå handlar det om att få medarbetarna att förstå vikten av att ha ett starkt och välvårdat varumärke. Och att varumärkesfrågan lyfts upp på lednings- och styrelsenivå.

På individnivå var en svårare fråga. Kanske genom att försöka nischa sig inom ett område som man brinner för och tror på?

Patrik , SBAB

På individnivå tror jag på nyfikenhet, passion och lagspel.

På företagsnivå är det viktigt att vara ett varumärke som brinner för det man håller på med, vara ett företag som vill göra skillnad och ta ansvar. Vara ett varumärke som sätter heder i att vara generös med sin kunskap och gör sina kunder till ”champion

Trender & Tendenser, november 2019 29

Text av Francesca O´Brien Apelgren