Trender & Tendenser November - Page 28

Fortsättning på artikel -

Ny styrelse leds av ordförande Niclas Fröberg, Tre Kronor

Vilken kompetens bör dagens marknadschefer ha för att vara konkurrenskraftiga?

Niclas, Tre kronor;

Det beror ju på företaget och i vilken bransch man verkar i, så vill inte uttala mig i generella termer. Nyfikenhet och mod är bra personliga egenskaper.

Helene, Sector Alarm

Den viktigaste kompetensen tror jag är ledarskapet. Sen en annan viktig sak är att marknadschefens roll har breddat sig och då behöver hen vara stark i fler affärsfrågor en enbart de klassiska, traditionella kommunikationsfrågorna.   Exempelvis försäljning, innovation, produktutveckling, förändringsarbete, digitalisering och samarbeten.

Patrik, SBAB;

Naturligtvis olika beroende på verksamhet och inriktning. Generellt sett en starkare koppling till affären och en insikt i kundupplevelsen och dess konsekvens på erbjudande och uppförande.

Peter, Dometic Group;

Starkt och tydligt ledarskap. Ge trygghet för att skapa mod. Uppmuntra nyfikenhet. Våga ge mandat

Karin, Upplands Motor:

Rollen täcker generellt ett bredare scoop än tidigare, mer integrerat med försäljning, teknik och insikt om hela kundresan.

Angelica, HSB;

De bör kunna lite om mycket inom området marknad och kommunikation och framförallt måste de vara bra och erfarna beställare. Det finns många kanaler och många byråer att välja mellan. Det är också viktigt att kunna hantverket från grunden, vissa teorier blir inte omoderna, samtidigt som de hela tiden måste anpassa sig till den föränderliga omvärlden.

Linda, Starcom;

Mod och förmågan att utmana upp på styrelsenivå. Som marknadschef idag behöver du helt enkelt sträva efter att experimentera och vara djärv men nyheten i sig bör inte vara drivkraften utan kvaliteten på idéerna. För att lösa det behövs starka partners som letar problem och inte bara ger lösningar. Vi på Starcom vill lyfta våra partners till framgång och är tacksamma över att kunna påvisa våra styrkor genom att utveckla våra kunders affärer. 

  Trender & Tendenser, november 2019 28